51 5 aan onderscheiding), C. J. Stoop, C. Kuyer, J. A. M. de Bas, J. E. Mouton, D. Charlouis, E. L. van der Zweep (met onder scheiding), H. M. Schlichter, C. M. Eijkelhof (met onder scheiding), F. A. van Vianen, C. J. E. van Marie; de heeren: A. N. de Jong en W. Hubert (met onderscheiding). Voor piano (onderwijskunst en solospel) de dames: J. C. Stam en C. N. J. Salzwedel, beide met onderscheiding. Voor piano (solospel) de dames: E. W. Th. van Wijk, geb. van Oyen, J. C. Nassau Noordewier, geb. Smit (met onder scheiding), C. W. Wassenaar (met onderscheiding); de heer: P. Th. Zwetsloot. Voor viool (onderwijskunst): Mej. J. J. S. Pool; de heeren: W. P. van der Meer, F. H. van de Wiel, die tevens slaagde voor clarinet (solospel), K. W. F. Buvry de Mauregnault (met onderscheiding). Voor viool (solospel) de heer H. H. van der Vegt, wien bovendien de Fock-medaillle werd uitgereikt. Voor violoncel (onderwijskunst): de heeren P. J. Delf- gaauw (met onderscheiding) en J. C. Haack. Voor zang (onderwijskunst) de dames: S. A. Molenbroek en J. H. Rolandus, beide met onderscheiding. Voor zang (onderwijskunst en solozang): Mej. J. Brevet. Voor Solozang: de dames: F. H. van Es, Sj. Gesterkamp, beide met onderscheiding, N. W. A. Burgdorffer en J. J. Andreoli. Voor orgel: Mej. J. H. M. Koeckes. d. Staat van het Onderwijs. Het onderwijs aan het Conservatorium blijft aan hooge eischen voldoen. Ook in het afgeloopen jaar werd hiervan getuigd door de deskundigen, die door de Commissie van Toezicht waren benoemd tot het afnemen der eindexamens in December, de heeren S. van Milligen en G. K. G. van Aaken. „De artistieke leiding van den Directeur”, zegt eerstgenoemde bij de samenvatting van zijn betoog in het aan de Commissie uitgebracht rapport, „en de toewijding „en het uitstekend onderwijs der leeraren waarborgen eene „voortdurende ontwikkelende lijn in het onderwijs aan uwe „kunstinstelling.” De jaarlijksehe einduitvoering der leerlingen, die het diploma voor onderwijskunst, orkest- of solospel hadden verworven, had op 20 December 1915 in de groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaats; het talrijke publiek juichte de jeugdige solisten hartelijk toe. Op de gebruikelijke wijze werden de diploma s op dezen avond door den Voorzitter der Commissie van Toezicht, met eene hartelijke toespraak aan de leerlingen uitgereikt. VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1482