52 11 7—10 55 55 kerij zullen aanvullen. Ook de verzameling foto’s werd be langrijk verrijkt. De bibliotheek is geopend: op Maandag van 124 en van 7—10 12—4 12—4 12—4 gedurende 16 September tot Dinsdag Donderdag Vrijdag 710 uur alleen VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Van 15 April. Gedurende vacanties is de bibliotheek gesloten. Plannen voor electrisehe verlichting en centrale verwar ming van de gebouwen waren aan het einde van het ver slagjaar in bewerking. Het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen leerjaar 682, waarvan 573 mannelijke en 109 vrouwelijke leerlingen, van dit aantal waren 277 (232 mannelijke en 45 vrouwelijke) nieuwe leerlingen. Van deze 682 leerlingen waren 46 uit Scheveningen en 84 afkomstig uit andere gemeenten: Arnhem 3, Assen 2, Bleis- wijk 2, Breda 1, Delft 7, Didaml, Dieren 1, Gouda 1, Gronin gen 2, Haarlem 1, Halfweg 1, Heerlen 1, ’s-Hertogenbosch 1, Huizen 1, Leiden 6, Leidschendam 1, Loosduinen 2, Medan 1, Oisterwijk 1, Oosterbeek 1, Oosterhout 1, Rotterdam 3, Rijswijk 5, Schijndel 1, Utrecht 1, Vlaardingen 1, Vlissingen 1, Voorburg 9, Vreeswijk 1, Vries 1, Wassenaar 5, Zetten 1, Zevenhuizen 1, Zwolle 1, Antwerpen 5, Brussel 5 en 5 uit andere plaatsen in het buitenland. Voor rekening van Academieleden volgden 7 leerlingen het onderwijs. Aan verzoeken om gratis de lessen der Academie te mo gen volgen, wordt, wanneer daartoe na gehouden onderzoek omtrent aanleg en onvermogen tot betalen, termen be staan, zooveel mogelijk voldaan. Kosteloos onderwijs genoten 39 leerlingen op de Avond cursussen, 6 op den Dagcursus voor Decoratieve- en Nijver- heidskunst, 12 op den Teeken- en Schildercursus, 7 op den cursus voor de Middelbare Teekehakten en 4 op den Woensdag- en Zaterdagnamiddagcursus. Van de gunstige bepaling, dat leerlingen van de dagcur- sussen van de Afd. Bouwkunde, Decoratieve- en Nijver- heidskunst en Teeken-, Schilder- en Beeldhouwkunst, kos teloos onderwijs op den avondcursus kunnen ontvangen, werd gebruik gemaakt door 9 leerlingen in de Bouwkunde, 4 in de Decoratieve- en Nijverheidfekunst en 9 in Teekenen en Schilderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1494