52 12 gegeven aan dag- en avondcur- eu Hospitanten 205 leerlingen. 137 leerlingen. 55 leerlingen. 32 4 3 23 13 10 Afdeeling II. Decoratieve- en N├╝verheidskunst. A. Meubel- en inter ieurteekenen38 leerlingen, B. Decoratief schilderen C. Glasschilderen D. Plateelsehilderen E. Beeldhouwen F. Metaalbewerking G. Grafische vakken H. Fraaie Handwerken en Costuumkunde Afdeeling III. Teeken-, Schilder- en Beeldhouwkunst. C. Teekenkunst D. Beeldhouwkunst E. Illustratiefteekenen Aan het illustratiefteekenen werd ook deelgenomen door de leerlingen van de Akte Lager onderwijs. 170 leerlingen. Aan den avondcursus werd deelgenomen door 512 leer lingen verdeeld over de navolgende afdeelingen: Afdeeling I. Bouwkunst. A. Lager Technisch Onderwijs B. Voorbereidend Technisch Onderwijs C. Middelbaar Technisch Onderwijs D. Schoone Bouwkunst E. Tuinbouwkunst 49 leerlingen. 5 1 139 leerlingen. 39 3 11 Het onderwijs wordt sussen. Aan de dagcursussen werd deelgenomen door 170 leer lingen. Afdeeling I. Bouwkunst14 leerlingen. II. Decoratieve- en Nijverheids- kunst25 III. Teeken- en Schilderkunst 58 IV. Opleiding voor de Middelbare Teekenakten67 6 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. ,5 ┬╗S 14 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1495