52 - 13 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. 46 leerlingen. Middelbare Teekenakten Lagere Teekenakte Afdeeling IV. Werktuig- en IJzerbouwkunde en Electrotechniek. A. Werktuig- en IJzerbouwkundigteekenen 42 leerlingen. B. Electroteehnisch teekenen27 69 leerlingen. Afdeeling V. Opleiding voor de Lagere en Middelbare Teekenakten. 25 leerlingen. 21 Staatsexamens. Aan den cursus voor de Lagere Teekenakte werd deel genomen door 21 (9 vrouwelijke en 12 mannelijke leerlin gen); van dezen legden 11 examen af en slaagden er 7, n.l. de vrouwelijke leerlingen A. M. Becht en W. S. Kap en de mannelijke leerlingen J. M. Dammers, C. H. Heerens, D. O. Kirchner Jr., R. Weekhout en J. W. M. Wins. Van den cursus voor de Middelbare Teekenakte M a werd door 3 leerlingen aan het examen voor de Lagere Teeken akte deelgenomen, die allen slaagden, n.l. de vrouwelijke leerlingen C. Ozinga en de mannelijke leerlingen G. Aalfs en L. Otto. Door de leerlingen van de Afdeeling V werden de navol gende Staatsexamens afgelegd: Akte M a 25 candidaten, van wie slaagden 15, n.l. de vrouwelijke leerlingen L. A. M. Delgorge, J. J. E. Höster, A. C. A. Lorrie, P. W. M. A. A. J. van Oppenraay, J. E. Westenberg en H. Zijlstra en de mannelijke leerlingen J. J. Danser, J. R. de Geest, J. H. Heesters, W. A. Montfoort, N. J. Visser, J. J. Wertz, A. van der Wissel en H. P. de Wringer. Akte M b 6 candidaten; geslaagd 5, n.l. de mannelijke leerlingen J. C. Brouwer, A. J. M. van Dijk, A. J. van ’t Hoff, W. A. Montfoort en W. Steenhouwer. Akte Md 3 candidaten, van wie slaagden 2, n.l. de man nelijke leerlingen G. J. de Bruijn en H. K. Dassen. Akte Mk 2 candidaten, beiden slaagden, n.l. de vrouwe lijke leerlingen C. Berlage, en J. L. C. Kropholler. Eindexamens der Afdeeling én. Van de Afdeeling I, dagcursus D. Schoone Bouwkunst, werd door 1 leerling, A. H. van Leeuwen, met goed gevolg eindexamen afgelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1496