13 HOOFDSTUK III. Gemeentebestuur. Personeel. Het personeel van den Raad bestond op 1 Januari voor District I. voor District II. a. 1916 uit de heeren J. J. L. Bourdrez Mr. J. JE. A. Lisman J. J. Ver burg A. C. A. VAN VUÜREN H. de Wilde Mr. S. Franzie Berenstein Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot II. Koppel Jr Mr. G. C. J. Varenkamp Mr. J. A. H. Baron van Zuijlen van Nijevelt L. F. Duij.maer van Twist Mr. A. M. de Groot W. P. G. Helsdingen .1. C. Streng Dr. W. C. A. Baron van Vredenburgh 1917 1917 1917 1917 1917 1919 1919 1919 1919 1919 1921 1921 1921 1921 1921 L. Hoejenbos F. W. N. Hugenholtz S. Vas Dias J. W’. Albarda C. L. DE KONING Mr. H. J. Nieboer J. R. Snoeck Henkemans M. van Steenbergen Mr. J. Ankerman L. Buurman J. H. de Kleer J. C. Oldenboom C. D. Wesseling W. Drees A. Harms 1917 1917 1917 1917 1917 1919 1919 1919 1919 1919 1921 1921 1921 1921 1921 Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 14