52 5T^'^ 20 excursie werd gehouden Dinsdag op ’s Morgens werd bezocht de Burcht. Eerst werden in de galerij voor gipsafgietsels, de Assyrische basreliëfs beke ken. Vervolgens op het Rapenburg, in het Ethnografiseh Museum, de Nederlandsch-Indische beeldhouw- en kunst- njjverheidswerken. Ook werden de Engelsdh-Indische, Achter-Indische en Perzische afdeelingen bezocht. ’s Middags bezoek aan de zalen in het Gemeenlandshuis van Rijnland. Dr. P. A. A. Boeser leidde daarna de cursis ten rond door de Egyptische afdeeling van het Oudheid kundig Museum. Deze rondgang was wederom zeer belang wekkend. De Egyptische kunstnijverheid, vooral het kin derspeelgoed, werd in korte trekken door dr. Boeser toe gelicht. De tweede 22 Juni 1915. De ochtenduren werden besteed aan het bezichtigen van de Grieksehe en Romeinsche afdeelingen in het Rijks Oud heidkundig Museum. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan de galerij van gipsafgietsels. Het zien van deze Grieksehe beelden op hun ware grootte brengt den leerling veel beter dan afbeeldin gen dat kunnen doen, onder den indruk, welke van deze kunst uitgaat Na afloop volgde nog een bezoek aan het Stadhuis en aan het hofje Meermansburg met zijn schilderachtige binnenplaats. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1503