52 22 ONTVANGSTEN. f 8.529.75 35.77 I.- 96.05 Totaal f 176.374.64* Rekening en Verantwoording van 1 October 1914 tot 31 December 1915. 67.812.50 15.937.50 865.56 237.15 2.744.99 29.250.— 29.000.— 7.800.— 1.075.— 659.— 12.171.37* Subsidie van het Rijk over 1915 Supplement id. id. 1/1.19141/10.1914 Subsidie der Provincie Zuid-Holland over 1915 Supplement id. id. 1/1. 19141/10. 1914 Subsidie der Gemeente 's-Gravenhage over 1914 en 1915 Supplement id. id. 1/1.19141/10.1914 Bijdrage van H. M. de Koningin en contributie van H.H. leden en begunstigers Schoolgelden van de leerlingen Curs. 1914-1915 Id. id. 1915-1916 (1/9. 1915—31/12. 1915) Contributie van hospitanten voor Voordrach ten en Tentoonstellingen Bijbetaling voor te laat afgehaalde toelatings kaarten Verkoop van boekjes over Meetkunde en Pro- jectieleer Rente van gelden in Rekening-Courant Scheurleer en Zoonen Rente van het Effectenbezit Saldo debet Scheurleer en Zoonen I p W* VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. 99 160.— 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1505