52 23 UITGAVEN. f 5.997.57 99.182.24’ Totaal f 176.374.64’ 575.— 1.722.10 ’s-Gravenhage, 2 Januari 1916. Dr. D. BOS. C. W. LUNSINGH SCHEURLEER. 15.905.75 5.116.67 2.810.82 2.732.89’ 754.57 2.582.55 4.342.44 52.25 11.769.705 2.458.79’ 5.000.— 2.399.99 3.500. — 6.500. — 2.910.— 61.29’ Nadeelig Saldo 1 October 1914 Salarissen Directeur en Leeraren 1/10. 1914 31/12. 1915 Salaris van den Secretaris van den Raad van Bestuur Openbare Voordrachten en Tentoonstellingen Voorbeelden, Modellen, Boekwerken en Leer middelen Verlichting Verwarming Schrijf- en drukloonen Advertenties en publiciteit Administratiekosten Personeel Bekroning en prijsuitdeeling Aanschaffing van meubilair Onderhoud meubilair Subsidie Museum van Kunstnijverheid Algemeene onkosten Pensioenfonds Effectenbezit: f 6.500 5 pCt. Nederl. 1914 „3.000 5 pCt. Nederl.-Indië Saldo in Kas Nagezien en aceoord bevonden door de Commissie van Toezicht den 26en Januari 1916. Jhr. Mr. W. TH. GEVERS DEYNOOT. Prof. J. A. G. VAN DER STEUR. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. A ,5 I w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1506