Bijlage 53 INHOUD. 105 107 107 109 98 102 103 103 122 129 141 144 114 116 117 I. 11. III. IV. V. VI. VII1. 11 23 53 76 1. S 3. 4. 5. S 6- L 2. 3. 4. Personeel VERSLAG. 1. II. Openbaar Onderwijs 9 III. Handwerkonderwijs 97 105 IV. Herhalingsscholen 105 V. Bijzonder Onderwijs 119 147 Plaatselijke Commissie van Toezicht VI. Openbare scholen Herhalingsscholen Methodiekeursus Bijzondere scholen Cursussen in paedagogiek voor handwerkonder- wyzeressen Inleiding Duur van den Cursus Onderwijzend Personeel Leerlingen Onderwijs Bibliotheek Algemeene Opmerkingen Opmerkingen van algemeenen aard. Aard der scholen Personeel Leerlingen en onderwijs Gebouwen en omgeving Bijzondere mededeelingen 119 119 Hoofdstuk. Mededeelingen van algemeenen aard Leerlingen en onderwijs Gebouwen en omgeving „Algemeene Opmerkingen" Bladzijde. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1507