53 BIJLAGEN. B. C. D. E. H. K. L. F. G. Staat van het getal der op 15 October 1915 schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 18961915. Staat van het getal der op 15 October 1915 kosteloos schoolgaande kinderen in de gemeente ’s-Gravenhage met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht, 18961915. Staat van het getal leerlingen, die over 1915 de dag scholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der lagere scholen, enz. in de gemeente ’s-Gravenhage. Staat van het getal leerlingen, die van 1 October 1914 tot 1 October 1915 de herhalingsscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der herhalingsscholen. Staat van het getal leerlingen, verdeeld naar hunnen leeftijd, die op 15 October 1915 de dagscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Overgang van leerlingen der openbare scholen naar andere inrichtingen van onderwijs. Overgang van leerlingen der bijzondere scholen naar andere inrichtingen van onderwijs. Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerkonder- wijs aan de openbare lagere scholen in de gemeente ’s-Gravenhage wordt gegeven. Verzuimen Personeel van het Openbaar Lager Onderwijs. I. Letter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1508