«I iiL 11 53 p 1 nl II i! si s] 8 -< ëj 'Eg 3 b +5 Hieronder volgt een opgaaf van het getal der leerlingen tussehen den zeven- en dertienjarigen leeftijd over dejaren 1911—1915: 770 i 720 I VERSLAG LAGER ONDERWIJS Kosteloos onderwezen. 1906 21192 13814 3,26 544 90 137 14,06 L 309 14,05 1907 1040 20920 2,92 272 3938 1908 21768 4- 84» 15037 183 3395 4277 2,96 86 1909 948 15351 2,76 22716 314 3698 303 23547 15837 1910 4- 831 486 4180 482 2,77 3631 23792 16126 4307 1911 289 127 54 13,83 2,75 4- 245 1912 24702 910 16467 3440 341 4461 154 191 13,97 2,68 1913 25472 16785 318 3190 2,53 4445 16 250 14,— 543 4- 492 13,93 17328 7 3682 2,60 1914 26192 4452 26763 571 1915 497 3974 478 3723 2,39 41 13,85 Percentsgewijze V. M. V. M. V. M. 1911 17024 343 369 97,88 16681 2,12 1912 17275 16736 373 297 98,02 1,98 1913 17323 17513 233 98,37 17280 16993 330 1,63 18135 17778 17888 1914 373 98,28 1,72 17405 247 1915 18590 18520 18293 17660 3,12 297 860 96,88 Openbare scholen. Bijzondere scholen. Bi pj genoten onderwijs op scholen in deze gemeente. 16285 Openbare scholen. en genoten dus geen onder wijs op de scholen in deze gemeente. c ”2 genoten geen onderwas op scholen I in deze gemeente. 14854 o g” Aantal kinderen in deze gemeente op 31 December boven 7 jaar en beneden 13 jaar. 16654 17825 van dezen genoten onder wijs op de scholen in deze gemeente. Bijzondere Ss scholen. ggg -x? n 's> 399 14,21 3750 1— 527 14.09 4482 3481 1001 785 3629 3577 173 14,04 17120 16978

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1514