53 26 kledingstukken werden uitgereikt, kunnen wjj mededeelen, dat 1499 leerlingen (v.j. 1391), eenmaal en 997 leerlingen (v. j. 806) meermalen van kleeding werden voorzien. 792 leerlingen ontvingen éénmaal schoeisel, terwijl 730 meermalen daarvan in het genot werden gesteld. In 1914 waren deze laatste getallen, resp. 685 en 498. Volksbadhuis. Van deze inrichting maakten in 1915 gebruik op 2 van de 15 eerste-klassescholen met een totaal van 5631 leerlingen slechts óti leerlingen. Van de 37 tweede-klassescholen met een totaal van 14469 leerlingen baadden er 519, d.i. het 3de deel van het vorige jaar. Wat betreft het schoolkinderenbad kunnen wij melden, dat de deelnemers, leerlingen de 2de- en l8t«-klassescholen. als volgt zyn te verdeelen: van één eerste-klasseschool iZwet- straat 22) 6 meisjes en 12 jongens: van 13 Owede-klasscholen van Nieuwe Schoolstraat 22a: werden genomen 638 meisjes- baden, 720 jongensbadenvan Ammunitiehaven 10 baadden 110 meisjes en 140 jongens; van Zwarteweg 635: baadden 24 meisjes en 50jongens; van Vlietstraat 10 werden genomen 349 meisjes-baden en 402 jongens-badenvan het Rijswyksche Plein 38 baadden: 20 meisjes en 55 jongens; van de Nieuwe Havendwarsstraat 6 baadden75 meisjes en 140 jongens van de Tullinghstraat 2 baadden: 12 meisjes per week en 32 jongens per weekvan Nieuwehavendwarsstraat 4 baad den 70 meisjes en 90jongens; van de Hoefkade 101 baadden 25 meisjes en 45 jongens; van de Lepelstraat 6 werden genomen3500 meisjesbaden en 400 jongens-badenvan de Korte Lombardstraat 4 baadden: 64 meisjes en 94jongens; van het Kortenbosch 159 baadden: 3 meisjes en 26 jongens: van de Terwestenstraat 105 baadden: 37 meisjes en 48 jongens. Daar het baden onder schooltyd plaats heeft, hebben ver scheiden onderwijzers bezwaren wegens de storing, die het ver laten der klassen doorde badende kinderen veroorzaakt; ande ren betreuren het tijdverlies ten nadeele der onderwysvakken. De sympathie der ouders is over 't algemeen slechts zeer matig te noemen. „Sommige ouders willen er niet aan”, „over ’t geheel voelen de ouders er weinig voor”, „de ouders toonen weinig belangstelling”, „vele ouders zien ’t belang VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1532