53 28 11 week; Kerkstraat 18; occasioneel; Ammunitiehaven 10: f 200,Vijzelstraat 121: f 50,de Boylestraat 20: f 132,54s voor schoolreisjes en f 7,50 per week met spaar zegels Zwarteweg 635spaarbankboekjesDe Gheynstraat 51f 8,a f 9,per week Teylerstraat 128f 175, Van Damstraat 1: spaarzegels (bedrag niet opgegeven); Vlietstraat 10f 350,per weekZwetstraat 22; spaar zegels (bedrag niet opgegeven i; Rijswijkscheplein 38: f 1,50 per week: Nieuwe Havendwarsstraat 6: spaarbankboekjes en zegels, bedrag onbekend; Langnek straat 101: f 131, Wouwernianstraat 1: f5,per week; Wouwermanstraat 3 ruim f4,— der week; Van Ostadestraat 249: spaarbank boekjes, bedrag onbekend; Hoefkade 101: ±fl,per week; Kijswjjkschestraat 157spaarbankboekjes en spaarzegels (be drag' niet opgegeven); Van Djjckstraat 55a: idem; Lepel straat 6 idemAehterraamstraat 10f7— per weekFer- dinand-Bolstraat 130: f 300,— per jaarLijnbaan 38: occasioneel; Kritzingerstraat 203: f 10,per week; Zuster straat 121f 2,— a f3,per week; Pretoriusstraat 95: door de bepaling, dat kinderen, die b.v. 8 cent schoolgeld moeten betalen, 1'0,10 meebrengen, waardoor 2 cent wordt gespaard Bleekerslaan 11: f5,Korte Lombardstraat 4: spaar bankboekjes en spaarzegels (bedrag niet opgegeven); De Gheynstraat 150: f 160,— Stortenbekerstraat 10: f 12,a f 13,— per weekKortenbosch 159geruimen tyd niet, doch thans weer f8,— aan spaarzegels verkocht; Fisherstraat 115: f 150; Bakkerstraat 59: f 200,Terwestenstraat 105: f 6,per week; Sirtemastraat 179: f60; Hemsterhuisstraat 2dspaarzegets f 40,— en f 48,voor een schoolreisje Koggeveenstraat 2a: f200,Westduinweg: f 192,Van Ravesteynstraat 303: 1'3,per week; Fisherstraat 117: f 5,per week; De Vliegerstraat 28: f250,—Nieuwe Laantjes 8: f 2,per week; Badhuiskade 27: f 2,per week; Rotterdamschestraat 66: 1'5,per week (vroeger 1'8,a 1'9,Duinstraat 10: ruim 1'120,Duinstraat 55: f 2,— a f 2,50 per week: het laatste halfjaar f 3,50 per week, doch het gebeurt dikwijls, dat de ouders een vol boekje ten eigen bate aanwenden; Messstraat 3: f 400, Nog steeds worden de onkosten, aan de schoolreisjes I VERSLAG EAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1534