53 33 vernemen wy ook thans weder: de leerlingen hebben er geen behoefte aan en met het oog op de bestemming der schoolbevolking kan er geen tijd worden afgenomen van de „toch reeds karig toegemeten” lesuren. Wèl wandelingen, doch geen schoolreisjes worden vermeld van de burgerscholenSchelpkade 43, Neptunusstraat 92, Van Beuningenstraat 201, Koningin-Sophiestraat 91, Haagsche straat 26, Korte Lombardstraat 11, Meidoornstraat 85 en Galvanistraat 43. Wandelingen èn reisjes deden de leerlingen van de burger scholen aan de Waalstraat 32 (naar Amsterdam, Rotterdam en Hoek van Holland), de Copernicusstraat 159 (naar Kager- meer en Bergen), de Frans-Halsstraat 93 (naar Rotterdam), de Van-Hoornbeekstraat 5 (per rijwiel naar Haarlem en omstreken). Slechts reisjes werden ondernomen door leerlingen en onderwijzers van de burgerscholen aan de Amalia-van Solms- straat 42 (naar Leiden), de Van-Merlenstraat 67 (naar Rotter dam en Dordrecht), de Dibbetsstraat 51 (naar Amsterdam I, de Paulus-Buysstraat 51 (naar Rotterdam en Bloemendaal). De ouders of de leerlingen zelf bestreden de kosten. b. Scholen der 1ste klasse. Alleen wandelingen, geen reisjes werden gehouden door de leerlingen der scholen aan: de Hoefkade 99, de Zwet- straat 22, de Kerkstraat 13, Tullinghstraat 2, den Westduinweg en de De Vliegerstraat 28. Uisluitend reisjes aan de school: Boylestraat 20 (naar Baarn en Haarlem). Reisjes en wandelingen worden vermeld aan de scholen: Achterraamstraat 10 (reisje naar Arnhem), Stortenbeker- straat 10 (reisje naar Rotterdam en Dordrecht), Roggeveen straat 2a (reisje naar AmsterdamI. c. Scholen der 2de klasse. Geen wandelingen en geen reisjes deden de leerlingen van de scholen aande Stevinstraat, de Van Damstraat 1, de Nieuwe Havendwarsstraat 6, de Langnekstraat 101, de Hoefkade 101, de Lijnbaan 38, de Kritzingerstraat 203, de VERSLAG LAGER ONDERWIJS 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1539