53 34 Bleekerslaan 11, de De Gheynstraat 150. de Nieuwe Laantjes 8, de Badhuiskade 27 en de Duinstraat 10. Alleen wandelingen, doch geen reisjes vermeldden de scholen: Ammunitiehaven 10 (enkele in de omgeving), Teylerstraat (naar Voorburg en Ryswyk), Lepelstraat 6 (in de stad), Korte Lombardstraat 4 (Scheveningen en Ryswyk, omgeving van den Haag,, Duinstraat 55 (naar het Bosch en de Bosehjes», Vijzelstraat 121 (in verband met het aardrijks kundig onderwys). Ryswyksche Plein 38 (idem». Van Ostade- straat 249 (in de omgeving», Ryswyksche 157 (idem), Pretoriusstraat 95 (naar Loosduinen, het Ververschings- kanaal, den Wassenaarschen weg, den Dierentuin en het Gemeente-museum), Terwestenstraat 105 (in de omgeving) en de Rotterdanische straat 66 maar het Gemeente-museum). Alleen reisjes ondernamen de scholen aande Hemsterhuis- straat 2d (naar Rotterdam), de Wouwermanstraat 8 (naar Sche- veningen en Leiden de Zusterstraat 121 (naar Wassenaar en naar Scheveningen) en het Kortenbosch 159 maar Oostvoorne). Wandelingen en reisjes worden gemeld aande De Gheyn straat 51 (n. RotterdamI. de Vlietstraat 10 (Rotterdam en Scheveningen», de Nieuwe Havendwarsstraat 4 (Rotterdam en Vlaardingen), de Ferdinand-Bolstraat 130 (Rotterdam en Dordrecht), de Nieuwe Schoolstraat 22a (n. Rotterdam), den Zwartewcg 636 (tweedaagsch reisje n. Arnhem), de Fisher- straat 115 (n. Rotterdam» en de Van Ravesteynstraat 303 (n. Leiden en Leidschendam). Ten aanzien van de bijdragen uit de gemeentekas, die ten behoeve van de schoolreisjes zijn toegestaan door B. en W. en het bedrag door de leerlingen zelven geofferd kunnen wij het onderstaande mededeelen Nieuwe Schoolstraat 22a (totaal f 72,47, waarvan de ge meente f 34,30 bydroeg), Boylestraat 20' (totaal f 139,90s; gem. f 7,36), Zwartewcg 636 (totaal f' 89,91; gem. f 63.) De Gheynstraat 51 (totaal f46,50; gem. f7,50), Teylerstraat 126 (totaal f 3,50; gem. f 3,50), Waalstraat 32 (totaal f 108; gem. nihil), Vlietstraat 10 (totaal f38,— gem. f 13, Amalia-van-Solmsstraat 42 (totaal f32,45; gem. nihil), Nieuwe Havendwarsstraat 4 (totaal f50,75; gem. f20), Wouwerman- VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1540