53 35 Zonder de hoogste klasse doorloopen te hebben verlieten 822 leerlingen in 1915 de openbare lagere scholen tegen 1021 in het vorige jaar, d.i. dus eene vermindering met 199. Tot de 2'te-klassescholen behooren hiervan 584 (vorig jaar- 746); tot die der ls,e klasse: 110 (vorig jaar 125); tot die der burgerscholen 128 (vorig jaar 150). De gemiddelde cijfers zijn per school van iedere soort, resp. 16, 7 en 6. Aan de Stevinstraat (208 klasse), Atjehstraat (burgerschool voor meisjes), Wilhelmina-van-Pruisenstraat 41 (burgerschool voor j. en m.), Koningin-Sophiestraat 91 (burgerschool v. j. en m.|, Kepplerstraat 301 (burgerschool v. j. en m.), van Merlenstraat 67 (burgersch. v. j. en m.), van Hoorn beek straat 5 (burgersch. v. j. en m.), Haagsche straat 26 (burgersch. v. j. en m.), Koningin-Emmakade 119 (burgersch. v.j. en m.), van Beverningkstraat 29 (burgersch. v.j. en m.), Westduinweg ong. (l»te klasse) en Van Beuningenstraat 201 (burgersch. v. j. en m.) verlieten geen leerlingen de school, alvorens de hoogste klasse te hebben doorloopen. straat 3 i totaal f 17,50; gem. nihil), Frans-Halsstraat 93 (totaal f 15,gem. nihil), Dibbetsstraat 51 (totaal 1’74,76; gem. nihil i, Achter-Raamstraat 10 (totaal f43,20; gem. fl, Ferdinand-Bolstraat 130 (totaal f 44,gem. f 13,Coper- nicusstraat 159 (totaal f 54,gem. nihil), Zusterstraat 120 (totaal f 6,gem. f 6,—), Van Merlenstraat 67 (totaal f 43,20; gem. nihil), Stortenbekerstraat 10 (totaal 1’40,gem. nihil), Paulus-Buysstraaat 51 (totaal f 50,80; gem. nihil), Korten- bosch 159 'totaal 113,75; gem. 1’5,50), Fisherstraat 115(totaal f110,gem. f40,Hemsterhuisstraat 2d (totaal f100, gem. f52,Roggeveenstraat 2a (totaal f50,gem. nihil). Aan 16 van de 52 tweede- en eeraie-klassescholen, waar gereisd werd, is uitgegeven in het geheel 865,49, waarvan de gemeente bijdroeg: f266,16 en de leerlingen zelff 599,33. Op de 7 burgerscholen, waar reisjes werden ondernomen, werden de kosten, die f 378,21 bedroegen, uitsluitend door de leerlingen bestreden. Dit jaar werd dus in het geheel een bedrag van f 1243,70 (het vorig jaar: 1’ 4586,86) aan schoolreisjes besteed. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1541