53 3" Hieronder volgt een overzicht: De bevolking van de school Van Hoornbeekstrraat no. 5 is ondergebracht diooltijdenregeling (9—12; 2—4 uur).' STAAT, aangevende de dagen en uren, waarop aan onder staande scholen wordt onderwys gegeven. Il a. I I Ia: Ib; Ia: Ia: I b 1 i Ia; I Ib; i Ib; i Ib: I 1 a; I Ib: I lb; la: I I b; VERSLAG LAGER ONDERWIJS II Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, b van 14 uur. Onderwijs op: Onderwijs op: II a. II b. 11 b. II a. II b. I b; 1 a Ib; 1 a Ib; Ib; I a I b; Ib; I a: Ib; Ia: Ib; I a; I a; 1 ax Ib: Ia; I a; 1 b: I a; I I a: I b: I a; 1 b; 1 a; 1 a; Ib: 1 a; Ia; 1 b; Ib; I a; II b. II a. II b. II a. II b. II b. II a. II b. II b. II a. II b. Ha. II b. II a. II a. II a. II b. II a. II a. II b. II a. II a. II a. II b. II a. II b. Ha. II a. II b. II a. II a. II b. II b. II a. Schoolgebouwen, waarin de bevolking van 2 scholen is ondergebracht: 11b. II l>. II b. II a. 11 a. II b. Schoolgebouwen, waarin militairen zijn gelegerd: 11 a. H b. 11 a. II b. II a. II a. II b. II a. II a. II b. 11 a. II b. II a. 11 b. II b: Messstraat 3 Neptunusstraat 92 Rotterdamsche straat 66 Stevinstraat ongd. I Zaan straat 27 Nieuwe Ha vend warsstr. 6. Koningin-Sophiestraat 91. Zwarteweg 63 b Van Beuningenstraat 201 f Kortebosch 159 f Lijnbaan 38 Hoef kade 99 Korte Lombardstraat 4 Kijswijksche straat 157 Kritzingerstraat 203 Van Damstraat 1 Fisherstraat 115. De Vliegerstraat 28 Langnekstraat 101 Stortenbekerstraat 10 Wouwermanstraat 1 Van Ravesteynstraat 303 De Gheynatraat 51 Van Swindenstraat 14 Vinkensteynstraat 141 Nieuwe Schoolstraat 22a. Kerkstraat 13 Vijzelstraat 121 Falekstraat 11b Vtjehstraat 31 Ïoningin-Emmakade 36 Teylerstraat 126. ioggeveenstraat 2a lirteinastraat 179 ran Hoorn beek straat 5*. I Maandag. Dinsdag, Woensdag. a van S’/a12'/2 uur. I a: lb; I a; Ib; Ia; I Ib; Ib; Ib; la; Ib; Ia: Ib; Ib; I a; Ib; I b; la; Ia; I b 1 i de hulpschool aan de Van-den-Eyndestraat no. 54, doch volgt de gewone Duinstraat 10 Haagselie straat Nieuwe Laantjes 8. Badhuiskade 27 Vlietstraat 10 Itljswijksche plein 38 Amalia v. Soimsstraat 42 Nieuwe Havendwarsstr. 4 Paulus Buysstraat 51 Bakkerstraat 59 Bleekerslaan 11 i Tuilinghstraat 2. Lepelstraat 6 Hoefkade 101 Pretoriusstraat 95 II b. Zusterstraat 121. Fisherstraat 117. Van Ostadestraat 249 Terwesten straat 105 Ferdinand Bolstraat 130. Wouwermanstraat 3 II b. Frans Halsstraat 93 II b. De Gheynstraat 150 Ha. Van Merlenstraat 67 11 b. Kepplerstraat 301 II a. Hemsterhuisstraat 2d. II b. Schelpkade 43 Duinstraat 55 Zuidwal 65 Alexanderplein 14 Dibbetsstraat 75. Boylestraat 20 Copernicusstraat 159 Korte Lombardstraat 11 J Koningin-Emmakade 119.) Van den Eyndestraat 54*.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1543