53 Spraakgebrekkige leerlingen. Aangaande het aantal spraakge- brekkigen, het volgen van het onderwijs op een der daarvoor opgerichte cursussen, alsmede van het resultaat, wordt door de hoofden het volgende medegedeeld: Nieuwe Schoolstraat 22a 5 spraakgebrekkigen, 1 verliet de school, 1 kwam na 1 October voor behandeling in aanmer king; de drie overigen volgen den cursus van mej. Brugma, één met opvallend succes; Stevinstraat (ongen.): 2, volgen cursus aan de Keizerstraat zonder veel resultaat; Kerk straat 13: 1, afstand te ver om cursus bij te wonen; Atjeh- straat 31: geen; Ammunitiehaven 10: 4, volgden onderwijs op speciale cursussen met gunstig resultaat, 2 hersteld ont slagen: Vijzelstraat 121: 5, geplaatst op cursus Keizerstraat; Hoylestraat 20: volgen cursus mej. v. Dantzig; Schelpkade 43. 2, volgen cursus mej. Brugma, 1 telkens ziek, 1 gaat wat vooruit; Zwarteweg 63b: geen; De Gheynstraat 512, volgden cursus mej. v. Dantzig en zijn genezen; Teylerstraat 126: 3, volgden cursus mej. v. Dantzig met goed resultaat; Waalstraat 32: 5, op gemeentelijken cursus, gering resultaat; Wilhelmina-van-Pruisenstraat 41: geen; Van Damstraat 1: 4, in November opgegeven, nog niet geplaatstVlietstraat 10 8, 2 goede vorderingen gemaakt, 1 nog onder behandeling: Zwetstraat 22: 5, van wie 2 genezen; Amalia-van-Solms- straat 42: geen; Koningin-Sophiestraat 9: geen; Rijswijksche Plein 38: 5, verwezen naar Mej. Brugma, niet meer of minder resultaat; Nieuwe Haven dwarsstraat 6: enkelen, de ernstige onderwijst mej. Brugma, verbetering teconstateerenTullingh- straat 2: 5, cursus gevolgd school Koningstraat, allen hersteld ontslagen, doch 2 vallen herhaaldelijk weder in hun vroegere kwaal; Vinkenstegnstraat 141: 1, geplaatst; Nieuwe Haven dwarsstraat 4: geen; Langnekstraat 101: 2, zijn op school zelf genezenWouwermanstraat 13, cursus gevolgd met voldoend resultaat; Wouwermanstraat 3: 3, volgen cursus Koningstraat met gunstig resultaat; Van Ostadestraat 249: 2, als genezen ontslagen; Hoef kade 101: 2, cursus gevolgd bij den heer v. Lier of mej. Brugma, meestal gunstig resul taat Hoef kade 99geenFalckstraat 11b: geenRijswijksche- straat 157: een paar, volgen cursus v. Lier met voldoend resultaat; Frans-Halsstraat 93: 3, volgen cursus v. Lier, 1 46 VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1552