53 47 VERSLAG LAGER ONDERWIJS genezen ontslagen; Van Dijckstraat 55a: geen; Dibbets- straat 51: 1, nog onder behandeling; Lepelstraat 6: geen; Achterraamstraat 10: 1, op cursus Lijnbaan en kort daarna naar Leiden vertrokkenZuidwal 65geenZaanstraat 27 geen; Ferdinand-Bolstraat 130: 1, volgde cursus Koning straat, hersteld, verliet daarna de schoolCopernicusstraat 159: 1, cursus gevolgd met weinig resultaat; Kepplerstraat ‘501: 3, volgden cursus mej. v. Dantzig 1 met zeer gering, 1 met vry goed en 1 met matig resultaat; Hondiusstraat 76: geen; Lijnbaan 38: 3, cursus gevolgd; Kritzingerstraat 203 1, op cursus met voorloopig goed resultaat; Korte Lombard- straat 11: 3, cursus gevolgd, 1 genezen ontslagenMeidogm- straat 85: geen; Zusterstraat 121: 2, op cursus Lijnbaan, gebrek verbeterd; Pretoriusstraat 95: 5, op cursus Teyler- straat, tamelijk bevredigend resultaat; Van Merlenstraat 67 geen; Bleekerslaan 11: 6, 3 worden behandeld na de tand- wisseling, 1 genezen, 1 nog in behandeling, over 2 wordt gecorrespondeerdKorte Lombardstraat 4:1; Korte Lombard- straat 7: geen; De Gheynstraat 150: 4, cursus mej. v. Dantzig gevolgd met verblijdend resultaatStortenbekerstraat 10: 1 bij v. Lier geweest, doch ouders deden de lessen ophouden'; Van-Hoornbeekstraat 5: 2 (stotteren), nemen privaatles in spreken; Paulus-Bugsstraat 51: 2 cursus mej. v. Dantzig gevolgd, als genezen ontslagenHaagschestraat 2 2 (Belgen), cursus Keizerstraat gevolgd, vrijwel genezen; Kortenbosch 159: 3 volgen cursus Lijnbaan meestal met succes; Fisherstraat 115: 4, 3 op cursus Lijnbaan, 1 die lispelt, niet geplaatst; 1 niet-genezen ontslagen, de klasse-ond. besteedt bijzondere zorg aan zijn spreken; Bakkerstraat 59: spraak- gebrekkigen zyn als genezen ontslagenKoningin-Emmakade 119: 2 op cursus, resultaat nog niet op te geven; Terwesten- straat 205: 3, geplaatst op gem. cursus 2 met succes; Sirtemastraat 179: geen; Ale.randerpl.ein 14: (1 stotteraar), die privaat-onderwijs heeft gehad; Van Bevemingkstraat 29 geen; Galvanistraat 43: 1, geplaatst op gem. cursus; Hem- sterhuisstraat 2d: 5, alleen cursus Lijnbaan gevolgd, 4 genezen ontslagen, 1 volgt den cursus nogRoggeveenstraat 2ageen IJ estduinweg1, op cursus mej. v. Dantzig met gunstig resultaat; Koningin-Emmakade 4a: geen; Van Ravesteyn-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1553