53 49 4 Achterlijke leerlingen. Aangaande het aantal achterlijken, wat met hen is geschied en hoeveel tijd er verliep tusschen de aanvraag om plaatsing op een voor hen geschikte school en de plaatsing zelf, wordt door de hoofden het navolgende bericht: opgegeven aan den schoolarts; Dibbetsstraat 51: geen; Lepelstraat 6: 1, geplaatst op speciale school; Achterraam- straat 10: geen; Zuidwal 65: geen; Zaanstraat 27: geen; Ferdinand-Bolstraat 130: 1, doch te gering voor plaatsing op speciale school; Copernicusstraat 159: geen; Keppler- straat 301geen; Hondiusstraat 76: geenLijnbaan 38: geen; Kritzingerstraat 203 2 op speciale school; Korte Lombard- straat 11: geen; Meidoomstraat 85: geen; Zusterstraat 121: geenPretoriusstraat 95 geenVan Merlenstraat 67geen Bleekerslaan 111, vooraan geplaatst; Korte-I^ombardstraat 4 geenKorte-Lombardstraat 7geenDe Gheynstraat 150geen Stortenbekerstraat 10: geen; Van-Hoombeekstraat 5: geen: Paulus-Buysstraat 511, vooraan geplaatst Haagschestraat 2 geenKortenbosch 159: geen Fisherstraat 115geenBakker straat 59: 2, geplaatst op speciale school; Koningin-Emma- kade 119: geen; Terwestenstraat 105geen; Sirtemastraat 179 geen; Alewanderplein 14: geen; Van Beverningkstraat 29: geen; Galvanistraat 43: geen; Hemsterhuisstraai2d: 1, volgt onderwijs aan de Bleekerslaan; Roggeveenstraat 2ageen; Westduinweg: geen; Koningin-Emmakade 4a: geen; Van Ravesteynstraat 303 3, bij 2 weigerden de ouders zending naar speciale school, bij het 3de scheen de kwaal aan andere oorzaken te moeten worden toegeschreven; Fisherstraat 117 geen; De Vliegerstraat 28geen; Van Swindenstraat 14geen; Nieuwe Laantjes 8: 2, herhaaldelijk door schoolarts onder zocht en aangemaand tot geneeskundige behandeling, waar aan geen gevolg gegeven; Badhuiskade 27.-3, maar niet erg, niets aan gedaan; Rotterdamschestraat 66: 4, vooraan ge plaatstNeptunusstraat 92geenDuinstraat 10geen Duinstraat 551, herhaaldelijk is op hem de aandacht van den schoolarts gevestigd; Messstraat 32, vóóraan geplaatst voor 1 is dit onvoldoende; Van Beuningenstraat 2012, onder geneeskundige behandeling geweest. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1555