53 50 Nieuwe Schoolstraat 22a: één achterlyke; voorloopig ver wijderd: zal in het voorjaar worden opgegeven voor een bijzondere school. Stevinstraatgeen. Kerkstraat 13:2, één bleef op school, omdat de ouders geen plaatsing op een speciale school wenschten, de ander is met 1 April aangekomen, waardoor tijd te kort voor plaatsing op spec, school; Atjehstraat 31: geen; Ammunitiehaven 10: 9, twee op spec, school gepl., één de school verlaten, de anderen nog op schoolVijzelstraat 1215, geplaatst op spec, school Badhuisstraat. Tusschen aanvr. en pl. verliepen twee maanden Hoylestraat 20: niet opgegeven wegens bezwaar der ouders tegen den verren afstand: Schelpkade 431. van af 10 Maart 1911 plaatsing gevraagd, kou eerst dit jaar geplaatst wordentoen bedankten de oudersZwarteweg 63b: 2, één jaar geleden 2 X plaatsing gevraagd, nog niet geplaatst; kweeke- lingen houden zich nu en dan met hem bezig; De Gheyn- straat 31: 7, slechts 2 op spec, school; gevraagd Februari, 18 Mei geplaatst; Teylerstraat 126: 4, zyn nog in observatie Waalstraat 32: geen; Wilhelmina-van-Pruisen straat 41l.nog geen plaatsing gevraagd; Van Damstraat 1: 4. 1 geplaatst. 3 op school gebleven; Vlietstraat 10: 7, 1 kon geplaatst, doch weggebleven wegens verren afstand en zwakheid van gestel Zwetstraat 22:1 of 2, waarvoor plaatsing zal worden gevraagd Amalia-van-Solmsstraat 42: geen; Koningin-Sophiestraat 91: geen; Rijswykscheplein 38: 5, 3 geplaatst, 1 overgeplaatst naar andere openbare school, 1 gebleven. Tijd aan plaatsing voorafgegaan ruim 2 maanden; Nieuwe Havendwarsstraat 6: 7, 2 geplaatst, anderen gebleven wegens plaatsgebrek, opge- geven Febr., geplaatst 17 Mei; Tullinghstraat 2: geen: Vinkensteynstraat 141: geen; Nieuwe Havendwarsstraat 4: geen Langnekstraat 101geenWouwermanstraat 16, opge geven voor spec, school, 1 geplaatst een paar maanden na aangifte; Wouwermanstraat 3: 1, nog niet geplaatst, voor de 2® maal opgegeven; Van Ostadestraat 249: 3, 2 wegens geestelijke ongeschiktheid, 1 geplaatst op de school v. slecht- hoorenden; Hoef kade 101: 2, geplaatst; Hoef kade 99: 8, 3 door schoolarts onderzocht en ongeschikt voor gewone school bevonden; overigen nog geen jaar op school, zullen worden opgegeven; Falckstraat 11b: geen; Rijswijksche straat 137: VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1556