53 51 velen, een paar geplaatst, anderen niet achterlijk genoeg, maar remmen intusschen zeer; Frans-Halsstraat 93: geen; Van Dijckstraat 55a: geen; Dibbetsstraat 51: geen; Lepel straat 6geenAchterraamstraat 10geen Zuidwal 65geen Zaanstraat 27: geen; Ferdinand-Bolstraat 130: 4, opgegeven doch niet geplaatst; Copemicusstraat 1593 volgen de klasse opnieuw en worden zooveel mogelyk afzonderlek geholpen, 1 op byz. school geplaatst; gewone gemeentel, school voor achterlijken voor kinderen van dezen stand niet geschikt; Kepplerstraat 301geen achterlijken; Hondiusstraat 76: geen; Lijnbaan 38: eenigen, plaatsing gewenscht, echter niet opge geven, omdat sedert jaren de aangewezenen toch niet werden toegelaten; Kritzingerstraat 203: 6 opgegeven, doch niet geplaatst; Korte Lombardstraat 11: geen; Meidoomstraat 85: geenZusterstraat 1213 bleven in dezelfde kl. zitten Pretoriusstraat 95: geene; Van Merlenstraat 67: 1, ouders laten hun kind liever op de gewone school; Bleekerslaan 11: 2, 2 X opgegeven, eindelijk geplaatst, na 1 a 2 jaar; Korte Lombardstraat 4: 7, 2 geplaatst; termijn25 Febr. tot 18 Mei 1 met goed gevolg; Korte Lombardstraat 7geen; De Gheyn- straat 150: geen; Stortenbekerstraat 10: 1, meermalen opge geven, doch niet aangenomen, na de 7e kl. de school ver laten; Van-Hoornbeekstraat 5: geen; Paulus-Buysetraat 51: geen; Haagschestraat 2: geen; Kortenbosch 159: 20, 2 ge plaatst, 1 van de school verwijderd op advies van den school arts, de rest vult voor ongeveer de helft de le klas en maakt onderwijs in die klas vrijwel onmogelijk; Fisherstraat 115:1 opgegeven, niet geplaatst; Bakkerstraat 59: enkelen, toelating zal worden gevraagd; Koningin-Emmakade 119: geen; Ter- westenstraat 105: 4, 2 geplaatst, termijnvan 2 jaar tot 3 maan den; Sirtemastraat 179: 2 geplaatst op bijz. schoolAlexander- plein 14: geen; Van Beverningkstraat 29: geen; Galvanistraat 43geenRoggeveenstraat 2a2, 1 op partic. inricht, geplaatst, de andere wacht op plaatsing; Hemsterhuisstraat 2d: 7,1 ge plaatst a/d. Hooftskade, 1 Teniersstraat, 5 overigen nog op school. Ruim 2 maanden tusschen aanvr. en plaatsing; West- duinweg: 7, niet geplaatst, zy hinderen de onderwijzers en storen de lessen tot Februari (tijd voor opgave); Koningin- Emmakade 4a: geen; Van Ravesteynstraat 303 4, nog niet VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1557