I 162 o. a aanbestedin- 1.101.— buitenhaven en in zee a f 0.20 de De gen (Zuigwerk in per M3.). Transport f 107.446,66 Voor het onderhouden en de exploitatie, alsmede herstellingen en vernieuwingen der werken tot afvoer van grachtwater 35.115.99 Voor beweegbare en vaste bruggen, met inbegrip van het verven en van het ver- f 201.649.25 voor deze werken gehouden werden gegund als volgt: 1 Het leveren en verwerken van grind, schelpen, enz. en gedurende 1915 herstel len van sleuven in steenslag- en grind wegen, schelpenpaden, bermen en glooi ingen aan J. Knijnenburg te Scheve- ningen voorf 11.114. 2°. het verrichten van verfwerk aan verschillende bruggen aan L. J. Lelijveld te ’s-Gravenhage voor 3°. het uitvoeren van baggerwerk in de binnenhaven, in de binnenvoorhaven en in de buiten voorhaven der Visscliers- haven van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1919 aan A. Prins Thzn. te Sliedrecht voor 58.320. nieuwen van de dekken en rjjvoeringen 24.002.816 Voor onderhoud Visschershaven 25.235.56 Voor verbetering van de vaart om de stad en kosten van aankoop enz. van grond in het Zuidwestelijk deel der Gemeente 9.848.22 Voor kosten van aanleg van een Vis schershaven te Scheveningen Voor demping van grachten Voor kosten van aanleg enz. van een haven aan de N.O. zijde van den Trek- vliet 5 9»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 155