53 55 plein 88; Nieuwe Havendwarsstraat 4, WTouwermanstraat 3; Van Ostadestraat 249; Dibbetsstraat 51; Lepelstraat 6; Achterraamstraat 10; Zuidwal 65; Ferdinand-Bolstraat 130; Copernieusstraat 159; Kepplerstraat 301Kritzingerstraat 203; Zusterstraat 121; Pretoriusstraat 95; Van-Merlenstraat 67; K. Lombardstraat 7; De Gheynstraat 150; Stortenbeker- straat 10; Van-Hoornbeekstraat 5; Paulus-Buysstraat 51Bak kerstraat 59 (redelijk); Koningin-Emmakade 119; Terwesten- straat 105; Sirtemastraat 179; Alexanderplein 14; Fisher- straat 117; Nieuwe Laantjes 8; Badhuiskade 27 en de Van Dijckstraat 55a. Zeer goed of uitstekend worden de scholen geheeten aan de Boylestraat 20; de Zwetstraat 22; de Tullinghstraat 2 de Frans-Halsstraat 93den Zuidwal 65de Haagschestraat 26 en den Westduinweg. Omtrent trage herstelling kwamen van de sub-Commissies klachten in over de scholenAmmunitiehaven 10, Van Dam straat 1, Amalia-van-Solmsstraat 42, Ryswyksche plein 38, Nieuwe-Havendwarsstraat 6, Dibbetsstraat 51, Achterraam- straat 10, Ferdinand-Bolstraat 130, Bleekerslaan 11, Alexander plein 14, Hemsterhuisstraat 2d, Badhuiskade 27 ruiten inzetten duurt soms lang!) Met betrekking tot de dagverliehting, die het vorig jaar op sommige scholen onvoldoende werd geheeten, zijn geene verbeteringen door de sub-Commissies vermeld. Wij nemen derhalve aan, dat dezelfde toestand nog bestaat aan: de Schelpkade 43 (waar het aangebrachte matglas in plaats van gewoon doorschijnend glas de verlichting belemmert; het schilderen der bovenlokalen in zeer lichte tint ware ge- wenscht), de Korte Lombardstraat 7 (omgeven door hooge gebouwenZuidzydc bergplaatsen van een transportfirma Westzyde: door de Bank van Leening), het Kortenbosch 59 („in een vyftal lokalen, vooral in drie, die beneden zijn ge legen, is de dagverliehting beslist onvoldoende door belendend huis”), de Sirtemastraat 179 („2 achterbenedenlokalen zeer onvoldoende en 2 achterbovenlokalen onvoldoende door de noordelyke ligging en boomen op de speelplaats”), Ammu nitiehaven 10 (zeer onvoldoende in klasse 5, 6, 7 en 8 en op de gangen, waar reeds spoedig (om 3 uur) kunstlicht VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1561