53 56 f moet branden; oorzaak: boomen en ligging der lokalen op het Noorden), Fisherstraat 115 (overal goed, behalve in de lokalen 1 en 6 door het vooruitspringen van een anderen vleugel van het gebouw), de Koningin-Emmakade 60 (-in sommige lokalen onvoldoende door boomen aan den straat kant, ook door v.o. overbodige boomen op de speelplaats”), Hoefkade 101 (lokaal 4), Ryswijksehestraat 157 („matig door verkeerde ligging der lokalen; in de benedenlokalen is het licht bepaald onvoldoende door de huizen aan den Oostkant dezer nauwe straat de Korte Lombardstraat 4 (in enkele benedenlokalen door inbouwing), Van-Hoornbeekstraat 5 (lokaal 4 wegens de ligging van het gymnastiekgebouw), Kotterdamschestraat 66 (dak van de gymnastiekzaal onder schept het licht te veel), de Dibbetsstraat 51 (op de trappen en in de gangen onvoldoende:, den Zuid wal 65 (in enkele lokalen onv.), Korte Lombardstraat 11 (door belendende gebouwen), Van-den-Eyndestraat 54 (onv. door te geringe hoogte der lokalen). Ook worden aangaande de kunstverlichting geen nieuwe mededeelingen verstrekt, uitgezonderd omtrent die aan de nieuwe school aan de Zwetstraat 22 <zie hieronder). Wij herhalen daarom, wat het vorige jaar is vermeld, n.l.: Atjehstraat 31 (nog steeds onvoldoende door de ongunstige plaatsing der gasornamenten. Is het niet mogelijk hierin verbetering te brengen? Jaren achtereen is deze klacht her haald.'), Van Ostadestraat 249 (nog steeds in de gangen onvoldoende), Messstraat 3 (goed, behalve in het gymnastiek lokaal!;, het Kortenhoseh 159 (tamelyk), Koningin-Emma kade <niet geheel voldoende, b.v. te korte armen aan de gaslampen), Hemsterhuisstraat 2d (benedenlokalen tamelijk), Roggeveenstraat 2« [nog steeds niet voldoende in enkele lokalen door onregelmatige plaatsing der lichtende Kerk straat 13 (slechts matig, meer lampen zoude geen luxe zijn;, de Duinstraat 55 (wegens de langere namiddag-schooltyden ware betere verlichting van het werkbord aan te bevelen). De twee, in elk leslokaal hoog aan het plafond aange brachte, melkwitte electrische ballons geven een zacht- schynend helder licht op de tafels der banken in de school aan de Zwetstraat 22. Deze wijze van verlichting heeft het VERSLAG LAGER ONDERWIJS -■

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1562