53 59 Privaten. Ouderwetsche privaten, die niet geheel reukeloos zijn, treft men nog steeds aan op de navolgende scholen: de Hemsterhuisstraat 2d, de Ammunitiehaven 10, de Hoef- vrachtwagens, bijzonder hinderlijk in 6 lokalen; verbe tering: asphalteering en dubbele ramen), Bleekerslaan 11; (in 0 lokalen aan de straat zeer hinderlijk door voertuigen- het onderwijs geven is daar vaak ondoenlijk; verbetering: asphalteering gewenseht). Bakkerstraat 59 (zeer veelwagens, gekyf en ander straatrumoer. Koningin-Emmakade 119 zeer veel, vooral aan den straatkant: karren, rijtuigen, auto’s nemen by voorkeur de Koningin-Emmakade, sinds aan de overzijde de tram loopt. Aan den kant der speelplaats door kleedenkloppen enz.; verbetering: asphalteering!) Sirtema- straat 179 (in de voorlokalen door wagens en karren; in de aehterlokalen door gymnastiekoefeningen in de gymna- stiekzaalverbetering door asphalt), Korte Lombardstraat 4 (rijtuigen en karren, dikwyls door straatjongens, rumoer van leerlingen van de school aan de overzijde), Achterraam- straat 10 (in enkele lokalen door gerij; in lokaal 6 moeten de ramen steeds gesloten blyven door geraas: verbetering: doortrekking van de asphalteering), Roggeveenstraat 2a lokalen aan de straat; verbetering door verbouwing aau de straatzijde), De Vliegerstraat 28 'geschreeuw van koop lieden; verbetering: asphalteering). Frans-IIalsstraat 93 (stemmen van venters en straatjeugd; verbetering: veran dering van het hek) Paulus-Buijsstraat 51 (gerijverbetering door asphalt), Fisherstraat 115 i leven in het gymnastiek lokaal), Terwestenstraat 105 (door karren en kooplui; ver betering: door asphalt). Duinstraat 55 (veel hinder van opzettelijk rumoer makende zeejongens op straat door z.g.n. afroepen, doch een vaste politiepost heeft daarin veel ver betering gebracht), Van Swindenstraat 14 (geschreeuw van kooplui) en Hoefkade 101 irijden; verbetering: door de school achteruit te plaatsen). Voorts wordt van luidruchtige militaire oefeningen en .kazerne-lawaai" in belendende school gebouwen en op in beslag genomen speelpleinen zeer veel last ondervonden aan sommige scholen. Het eindigen der mobilisatie zal ook dit ongerief wegnemen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1565