53 60 Speelplaatsen. Aangaande dit onderwerp verwijzen onze sub-commissies naar hare mededeeliugen van het vorige jaar, die wij daarom onveranderd hier laten volgen: De scholen aan de Korte Lombardstraat 7 en 11 bezitten geen speelplaats. Gedeeltelijk (soms voor een klein deel i overdekt zijn slechts de speelplaatsen by 8 scholen. Voorwaar een zeer gering getal! W(j herhalen: zelfs by nieuwgebouwde scholen vindt men geene beschutting tegen regen, wind of' felle zon! Daar het nut van gedeeltelijke overdekkingen toch voorde hand ligt, de kosten geen hinderpaal kunnen vormen, be vreemdt het de ('ommissie in hooge mate, dat bijna overal deze gedeeltelijke overdekkingen ontbreken. Wat is hiervan de reden? Op veel bijzondere scholen treft men ze aan. Te klein zijn de speelplaatsen aan: de Ammunitiehaven 10, de Nieuwe Havendwarsstraat 6, de Wouwermanstraat 1 kade 101, de Hoef kade 99 (het oude gebouw)de Zuid wal 65, de Korte Lombardstraat 11, de Koningin-Emmakade 119, het Alexandersplein 14 (het oude gedeelte), de Nieuwe Laantjes 8, de Kerkstraat 13, de Vijzelstraat 121 en de Badhuiskade 27. Niet reukeloos zijn de waterclosets of de urinoirs aan de scholen: de Schelpkade 43, den Zwarteweg 635, de Waal straat 32, de Van Damstraat 1, de Amalia-van-Solmsstraat 43, het Kijswijkscheplein 38, de Nieuwe Havendwarsstraat 6, de Tullinghstraat 2, de Wouwermanstraat 1. de Falckstraat 115, de Frans Halsstraat 93, de Van Dyckstraat 55a, de Achter- raamstraat 10, de Lijnbaan 38, de Zusterstraat 121, de Van Merlenstraat 67, de Bleekerslaan 11, de Fisherstraat 115, de Terwestenstraat 105, de Galvanistraat 43, de Fisherstraat 117, de Vliegerstraat 28, de Van Swindenstraat 14 en de Duin straat 10. Over verstopping wordt geklaagd aan de scholen: Van Damstraat 1, de Nieuwe Ha ven dwarsstraat 4 en de Keppler- straat 301. Onvoldoend werken de W. C. aan de Paulus-Buys- straat 51. de Haagschestraat 20 en de Zwetstraat 22, .terwijl bij sommige windrichtingen een onaangename reuk heerscht aan de school Duinstraat 55. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1566