53 de Korte Lombardstraat 4, de Hemsterhuisstraat 2d. de Van Swindenstraat 14, den Zuidwal 65, Nieuwe Laantjes 8, de Rijswjjkschestraat 157, de Van Dijckstraat 55a en de Achterraamstraat 10. Door betrekking van belendenden gemeentegrond waren de speelplaatsen aan de Van Damstraat en de Duinstraat (Noordzijde) te vergrooten. De speelplaatsen aan de Bakkerstraat 59, de Hoefkade 99, de Bleekerslaan 11, de Van Dijckstraat 55a, de Vlietstraat 10 en de Amalia-van-Solmstraat 42 zijn met boomen beplant, hetgeen, zoolang de dagverlichting er niet door wordt be lemmerd, om verschillende redenen aanbevelenswaardig is. Gymnastische oefeningen worden b(j gunstige weersge steldheid gehouden aan de Nieuwe Schoolstraat 22a, de Waalstraat 32, de Korte Lombardstraat 4, de Duinstraat 10, de Kerkstraat 13 (bij uitzondering), de Atjehstraat 31 (zelden het Rijswijksche. Plein 38 (zelden), Nieuwe Havendwarsstraat 4 en 6, de Tullinghstraat 2, Langnekstraat 101, Hoefkade 99, Falckstraat life, Van Dijckstraat 55a, Lepelstraat 6, Coper- nicusstraat 159 (soms), Kepplerstraat 301 (soms), de Bleekers laan 11, De Gheynstraat 150 (korfbalspel), Bakkerstraat 59 (vrije en ordeoefeningen), de Rotterdamsche straat 66, de Van Swindenstraat 14, de Neptunusstraat 92. Weinig gebruikt worden de speelplaatsen aan de Atjeh straat 31, de Korte Lomdardstraat 11, het Alexandersplein 14 en de Duinstraat 55 wegens veel wind en weinig zon: eveneens, door de ongunstige ligging, die aan de Ammunitie- haven 10 en de Fisherstraat 117 en 115. De speelplaatsen worden gebruikt vóór schooltijd en in de pauze op 34 scholenalléén in de pauze door 27 scholen vóór en nd schooltijd en in de pauze op 5 scholenvóór en nh schooltijd op 2 scholen (Boylestraat 20 en het Zieken 13). Vóór schooltijd en weinig gedurende den schooltijd op 1 school (Atjehstraat 31); zoo goed als niet gebruikt aan de Ammunitiehaven 10. In 't geheel niet gebruikt wordt zij aan het Alexauderplein 14. Buiten de speelplaats wordt gespeeld op de scholen aan de Stevinstraat (op de onbebouwde terreinen in de buurt), de Ammunitiehaven 10 door de 4 laagste klassen, hetgeen 61 VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1567