i 53 62 schooltuinen worden 10 niet ondanks toezicht gevaarljjk is door het verkeen, de Vijzel straat 121, de Vlietstraat 10, de Koningïn-Sophiestraat 91 (op een met gras begroeid terrein bij de school), het Rijswijk- sche Plein 38 (op het Plein), Tullinghstraat 2 Oranjeplein), Langnekstraat 101, de Wouwermanstraat 1 en 3 (plein vóór de school), de Van Ostadestraat 249, de Hoefkade 101 (een enkele maal op het Oranjeplein), de Aehterraamstraat 10, Van-Ravesteynstraat 303 lop het Jacob-van-Campenplein), de Ferdinand-Bolstraat 130, de Copernicusstraat 159. de Kritzingerstraat 203, de Zusterstraat 121 (op het plein), de Van-Merlenstraat 67 (op het Koningsplein), de Korte Lom- bardstraat 4, de Stortenbekerstraat 10, de Van-Hoornbeek- straat 5, de Fisherstraat 115 en 117, de Neptunusstraat 92, de Duinstraat 35 (op n'abyliggende open perceelen in de straat vóór de school), de Van Beuningenstraat 201 (op nabijliggend open terrein), Schooltuinen. Van de 62 gebruikt, n.l. die aan de: Waalstraat 32, Van Damstraat 1, Amalia-van-Solmsstraat 42, Wouwermanstraat 1 en 3, Rijswijk schestraat 157, Lepel straat 5, Zuidwal 65, Zaanstraat 27, Kritzingerstraat 203. De sub-Commissie der 11e Afdeeling bericht omtrent deze laatste school, dat alle pogingen om den tuin te beschutten, mislukken, aangezien de straatjeugd alles vernielt. Gebruikt worden de schooltuinen aan de Nieuwe School straat 22a, Kerkstraat 13, Boylestraat 20, het tuintje wordt door een vast persoon onderhouden; de klassen gaan de gewassen op geregelde tijden bezichtigen. Het komt ten goede aan het aanschouwelijk onderwijs in natuurkennis; De Gheynstraat 51, Vlietstraat 10, Koningin-Sophiestraat 91 een der onderwijzers teelt verschillende gewassen, bloemen en heesters; Tullinghstraat 2: gewassen van verschillende soort worden gekweekt: bijen en vogels worden gehouden; veel gebruik in aansluiting bjj het onderwijs. De leerlingen leeren, hoe zij een klein hoekje gronds tot iets moois kunnen maken; Vinkensteynstraat 141: Door de zorg van een paar onderwijzers, jaarlijks daarmee bij afwisseling belast, wordt zij uitstekend in orde gehouden; allerlei planten VERSLAG LAGER ONDERWIJS !j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1568