53 63 loof- eu vruehtboomen, heesters en groenten, benevens klim planten aan den muur, veel gebruikt Langnekstraat 101: heelt veel te lijden van den wind; Van Ostadestraat 249, Hoefkade 101 en Hoefkade 99, Van Dijckstraat 55a, Dibbets- straat 51, Van Ravesteynstraat 303, Ferdinand-Bolstraat 130, Copernicusstraat 159, Kepplerstraat 301. Lijnbaan 28:kwee- ken van sierplanten; Pretoriusstraat 95, Bleekerslaan 11, Korte Lombardstraat 4, Stortenbekerstraat 10, (zaakonderwijs in de lagerevoor de lessen in plantkunde en voor aardrijks kunde in de hoogere klassen i, Fisherstraat 117 en De Gheyn- straat 150: ten behoeve van het onderwijs in de plantkunde (rogge, boekweit, vlas, hennep, enz.; ook verschillende bloemen i; Van-Hoorubeekstraat 5: enkele voedingsgewassen en bloemen worden geteeld; Kortenboseh 159: aanschouwelijk onderwijs in natuurkennis en aardrijkskunde;Bakkerstraat59: bij de verbouwing in de belendende bewaarschool, najaar 1914, verplaatst: Fisherstraat 115 (kleine, die veel van den wind heeft te lijden, gebruikt voor natuur- eu aardrijkskundig onderwijs); Terwestenstraat 105: op een afzonderlijk deel van de speelplaats worden eenige land- en tuinbouwproeven genomen; Hemsterhuisstraat 2d, Koningin-Emmakade 4a en Koggeveenstraat 2acultuurplanten en enkele bloemenKot- terdamschestraat 66: men kweekt aardappelen, haver, vlas, erwten, enz.Nieuwe Laantjes 8cnltuurgewassenNeptunus- straat 92: landbouwgewassen; Duinstraat 10; land- en tuin- bouwgewassendoelmatig gebruikĀ» Van Beuningenstraat 201: nuttig gebruik, groenten, bloembollen, diverse winterplanten Paulus-Buysstraat 51: landbouwgewassen, bloemen, enkele heesters; Haagschestraat 26: enkele landbouwgewassen, groenten en enkele heesters. Aangaande den tuin van de school aan de Schelpkade 43 deelt de betrokken sub-Commissie mede, dat hij niet vol doet; de grond deugt niet voor gewassen als graan, welke voor het onderwijs zouden moeten gezaaid worden. Inbren- ging van klei wordt wenschelijk geacht. Door gebrek aan afscheiding tusschen de verschillende vakken zonder nut. Nog -wordt gerapporteerd omtrent de school aan de De Vliegerstraat 28, dat er bjjna niets groeien kan door den .slechten grond, terwijl de tuin te veel bloot staat aan den VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1569