53 I 64 Brandgevaar. Gering of zeer gering acht men het brand gevaar op 52 scholen, terwyl op de overige 30 scholen gevaar voor brand bestaat. Maatregelen tegen brandgevaar zyn genomen op de volgende scholen: Stevinstraat (in elk paviljoen een slang, die op de kraan in de lokalen kan worden geschroefd), Atjehstraat 31, Ammunitiehaven 20, Boylestraat 20, Schelpkade 43 (ijzeren deur aangebracht aan de brandstoffen bergplaats;, Waalstraat 32 (kachels op vloeren van beton of asbest geplaatst. Een der brandstoffen berg plaatsen heeft een ijzeren deur gekregen), Wilhelmina-van- Pruisenstraat 41 (behalve de gewone trap nog een achtertrap, waartoe branddeuren toegang geven), Van Damstraat 1, Vlietstraat 10 (instructies by het luiden der brandbel), Zwetstraat 22, Amalia-van-Solmsstraat 42, Koningin-Sophie- straat 91, Kyswijksche plein 38 (deuren kunnen naar buiten geopend worden), Tullinghstraat 2 (idem), Vinkensteynstraat wind: enkele landbouwgewassen worden er gezaaid, doeh om bovenstaande reden komt er niet veel van terecht. By de nieuwe burgerschool aan de Frans-Halsstraat 93 moet de schooltuin nog in gebruik worden genomen. Geen tuin wordt aangetroffen by de scholen aan de Stevin- straat, Atjehstraat 31, Ammunitiehaven 10, Vijzelstraat 121, Zwarteweg 63/?, Van Damstraat 1, Ryswyksche plein 38, Nieuwe Havendwarsstraat 6, Nieuwe Havendwarsstraat 4 (omgeving maakt den aanleg onmogelyk), Falckstraat 11b, Achterraamstraat 10, Hondiusstraat 76, Korte Lombardstraat 11, Zusterstraat 121, Van-Merlenstraat 67, Korte Lombard straat 7, Koningin-Emmakade 119, Sirtemastraat 179, Alex- anderplein 14, Van den Eyndestraat 54, Van Swinden- straat 14, Badhuiskade 26, Duinstraat 55 en Messstraat 3. De Commissie zou met het oog op de omstandigheid, dat zoo weinig schooltuinen met goed gevolg kunnen worden gebruikt afgezien nog van het geheel ontbreken van school tuinen) het denkbeeldoprichten van eenige centrale school tuinen, die door de gemeente in goeden toestand worden gehouden, wel de overweging waard achten. Zy is daarom zoo vry, dit onderwerp wederom onder de aandacht van het Gemeentebestuur te brengen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1570