53 65 141, Nieuwe-Havendwarsstraat 4, Wouwermanstraat 1 (houten deuren der brandstoffenbergplaats in ijzeren veranderd i, Wouwermanstraat 3, Van-Ostadestraat 249 (nooduitgangen aangebracht; 2 brandkranen met slangen), Falckstraat 116 (buitendeur naar buiten opengaand gemaakt), Frans-Hals- straat 93, Ryswijksche straat 157 (buitendeuren naar buiten -opengaand), Van-Dyekstraat 55a (idem», Dibbetsstraat 51 (brandslang), Lepelstraat 6, Zuidwal 65, Copernicusstraat 159 (steenen trappen), Kepplerstraat 301, Hondiusstraat 76, Lijn baan 38, Kritzingerstraat 203, Korte Lombardstraat 11 (deur naar buiten opengaandijzeren deur aan de brand stoffen bergplaats gemaakt, doch de trap niet beschermd), Meidoornstraat 85, Zusterstraat 121, Pretoriusstraat 95, Van- Merlenstraat 67 (1 yzeren deur aan de brandstoffenbergplaats aangebracht en 1 boven by de lift), Bleekerslaan 11 (deuren gaan naar buiten open), Korte Lombardstraat 7 (idem;, De Gheynstraat 150, Van-Hoornbeekstraat 5 (brandblusch- middelen steeds gereed), Fisherstraat 115 (branddeuren voor brandstoffenbergplaatsen, doch bliksemafleiders ontbreken), Alexanderplein 14 (deuren gaan naar buiten open), Van- Beverningkstraat 29, Galvanistraat 43 (breede steenen trap; de dienstafdeeling is gescheiden door yzeren deur), Hemster- huisstraat 2d, Westduinweg, Koningin-Emmakade 4a (ge bouw grootendeels uit steen en ijzer), Van-Swindenstraat 14 (deuren gaan naar buiten open; nog geen bliksemaflei ders), Rotterdamsche straat 66 (voor kolenbergplaats yzeren deur gemaakt), Messstraat 3 (idem) en de Van-Beuningen- straat 201. Geen maatregelen zijn genomen aan de scholen: Kerk straat 13, Vijzelstraat 121, Teylerstraat 126, Nieuwe-Haven- dwarsstraat 6 (één uitgang en één trap voor 15 leslokalen; verbetering aangevraagd), Hoef kade 101, Hoef kade 99, Achterraamstraat 10 (nooduitgang noodig), Korte Lombard straat 4, Stortenbekerstraat 10, Paulus-Buysstraat 51, Haagsche straat 26, Koningin-Emmakade 119 (bluschmiddelen niet aan wezig), Sirtemastraat 179, Roggeveenstraat 2a, een enkele houten trap naar de bovenlokalen; Van-Ravesteynstraat303 (gangvloer boven en trappen van hout), Fisherstraat 117 (nog steeds geen bliksemafleiders), Badhuiskade 27, Duin- VERSLAG LAGER ONDERWIJS 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1571