53 66 Meubilair. Ten aanzien van de soort der banken wordt gemeld van de school aan: de Nieuwe-Havendwarsstraat 4, dat de voetlat b\j alle banken op de verkeerde plaats zit; de Waalstraat 32: in verschillende lokalen nog een bonte verscheidenheid; de Korte Lombardstraat 11: moesten inder tijd vervangen worden, waarvoor een allegaartje werd terug ontvangen Alexanderplein 14er heerscht te groote verschei denheid Van Damstraat 1de zitting gaat spoedig los, wat vooral bij schrijven hinderlijk is; 't aanbrengen van steun- yzers is gewenscht; Nieuwe-Havendwarsstraat 6: in de schip persklasse te weinig groote bankenVan-den-Eyndestraat (hulpschool): voor den noodtoestand voldoen de banken in het hulpgebouw vrij goedvoor sommige leerlingen uit de vervolgklassen zijn de modellen te kleinWestduinweg gebrek aan kleinere banken. Ongemak wordt ondervonden aan de Kerkstraat 13, de Kotterdamsche straat 66 en de Van Beuningenstraat, doordat 2 schoolbevolkingen dezelfde banken gebruiken. De leuningen der banken aan de school Lepelstraat 6 zyn na de daaraan aangebrachte veranderingen nog te zwak. Verouderd zijn de banken aan de Bleekerslaan 11 en de Koningin-Emmakade 119. Te zwaar zijn ze aan de Hoefkade 99, de Pretoriusstraat 95 (hebben een vaste nul-distantie; gewicht: 88 kilogram'), Ter- westenstraat 105. Slecht gevernist zijn de banken in de Wouwennanstraat 1. Aan de Kepplerstraat 101 zijn de banken niet verstelbaar. Van de Hemsterhuisstraat 2d wordt bericht, dat de schoolarts reeds eenige jaren geleden de schoolbanken heeft afgekeurd. straat 55 (brandladder voor de bovenverdieping ontbreekt, nauwe gangen, houten trap). Door de genomen proeven in het ontruimen der school gebouwen is gebleken, dat daartoe gemiddeld 2*/2 minuut vereischt wordt. Op de school aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat is de tijd, benoodigd tot ontruiming, 40 seconden. De hoogste getallen bedragen niet meer dan 5 minuten. VERSLAG LAGER ONDERWIJS i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1572