53 67 Schoolborden en Kasten. Hieromtrent wordt het volgende door de hoofden van scholen medegedeeld: Nieuwe School straat 22a: borden ernstig beschadigd door den mobilisatie- toestand, kasten gewelddadig geopendKerkstraat 13borden te gering in aantal, kasten te weinig; Ammunitiehaven 10: borden in geen twee jaar geverfd, kasten vochtig; Schelp kade 43: sommige kasten vochtig; Waalstraat 32: borden konden beter zijn; Vlietstraat 10: borden te klein van for maat, lastig geplaatstHoefkade 99borden slecht, onhandig en gevaarlijk; Frans-Halstraat 93: borden, verf niet degelijk; de muzieklijnen moesten wit zijn, thans onzichtbaar; Mei- doornstraat 85: de borden kunnen niet hooger gesteld wor den Pretoriusstraat 95de opstelling der borden deugt niet, draaiborden gewenscht; Korte Lombardstraat 4: de kasten hebben te weinig bergruimte: Koningin-Emmakade 119: de kasten zyn in aantal te gering: Alexanderplein 14: een paar borden moeten geverfd worden; Galvanistraat 43: de ver- stelbaarheid der borden is ondeugdelijk; Nieuwe Laantjes 8: de borden laten te wenschen overBadhuiskade 27de kasten hebben te weinig bergruimte; Rotterdamsche straat 66: de borden moesten vernieuwd worden, de kasten moesten schui vend in plaats van draaiend zijn; Van Beuningenstraat 201: de borden zyn niet verstelbaar. Leermiddelen. De vraag: „Zyn er voldoende leermiddelen?” wordt door de meeste hoofden bevestigend beantwoord, ter wijl hun oordeel aangaande de qualiteit over het algemeen gunstig luidt. Ov^r het ontbreken van een reliëfkaart en een model- sluis wordt geklaagd op de school Schelpkade 43. Een globe wordt gewenscht door de hoofden van scholen aan de Vlietstraat 10 en de Paulus-Buysstraat 51, terwjjl men op laatste genoemde school nog aanvulling der lees boeken wenscht. Onvoldoende is het aantal kaarten en platen aan de school Waalstraat 32, het Kortenbosch 159, benevens aan de school Frans-Halsstraat 93, waar tevens wordt geklaagd over ge brek aan natuurkundige instrumenten en voorwerpen voor het aanschouwelijk onderwijs. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1573