4 W. W. van der Mellen J. A. Sillevis L.Wzn. Mr. A. C. Ckena de Iongh 14 voor District III. I 1917 1917 1917 1917 1917 1919 1919 1919 1919 1919 1921 1921 1921 1921 1921 Mr. P. Droogleever Fortuyn A. Hoogenraad J. C. Jansen D. A. J. Kessler R. A. van Sandick C. L. van der Bilt. M. M. CouvÉE Jr J. JüRRlAAN Kok - W. A. T. de Messier Mr. Dr. H. J. Romeijn Mr. L. N. Boodenburg. Mr. J. D. Vebbroek Met den eersten Dinsdag van September traden, inge volge art. 27 der Gemeentewet, af voor district 1 de heeren: E Deen, P. J. A. ten Hagen, W. P. G. Hels dingen, A. J. C. Baron van Pallandt en Dr. K. H. Rombouts; voor district II de heeren: Mr. A. J. E. A. Bik, G. Nypels, Mr. H. A. van Raai.te, J. C. Streng en J. H. Warneke; voor district Ill de heeren: Mr. A. C. Crena de Iongh, J. den Dulk Wzn., W. A. T. de Meester, Mr. Dr. H. J. Romeijn en Mr. J. D. Verbroek. In district 1 werden in de plaats van de heeren Deen, Ten Hagen, Baron van Pallandt en Rombouts gekozen de heeren J. W. Albarda, C. L. de Koning, J. R. Snoeck Henkemans en M. van Steenbergen, terwijl de heer Helsdingen werd herbenoemd. In district II werden de heeren Bik, Nypels, Van Raalte en Warneke vervan gen door de heeren L. F. Duijmaer van Twist, Mr. A. M. de Groot, W. P. G. Helsdingen en Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch; de heer .1. C. Streng werd herkozen. In district III werd de heer J. den Dulk Wzn. vervangen door den heer Mr. L. N. Roodenburg, de overige aftredenden w’erden herbenoemd. De heer W. P. G. Helsdingen, die verkozen was in district I en II, gaf onder dagteekening van 2 Augustus kennis, dat hij de benoeming voor het eerste district niet aannam. Ter vervulling der daardoor ontstane Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 15