168 haas, de voorman-timmennan J. H. Lodestyn; als le machinist, de tijdelijke le machinist A. M. Bonman; voor den tijd van een jaar tot onderbaas, P. J. Allaart; met ingang van 16 Maart, in vasten dienst als schrij ver, de tüdelijke schrijvers N. L. Warnau, F. van Dijck en G. P. May; opnieuw voor den tijd van een jaar, de tijdelijke schrijver F. R. van der Heide; met ingang van 23 Maart, in vasten dienst als teeke- naar 2e klasse, de tijdelijke teekenaar 2e klasse P. Senf; met ingang van 1 April voor den tijd van één jaar tot adjunct-ingenieur, W. Friedhoff; in vasten dienst als portier, de huis- en kachelsmid C. H. Verboom; met ingang van 1 Juni als opzichter-teekenaar 2e klasse voor den duur van het maken van nieuwe kaar ten der Gemeente, de voor genoemd werk aangestelde teekenaar 2e klasse J. Jansen; met ingang van 1 Juli in vasten dienst als adjunct architect, de tijdelijke adjunct-architect D. C. van der Zwart; als 2e machinist, de bankwerker-hulpmachinist M. Cainfferman; voor den tijd van een jaar tot opzich ter 2e klasse H. Vrijhof; met ingang van 26 Juli voor den tijd van één jaar tot teekenaar 2e klasse A. P. Kaemmerer; met ingang van 1 Augustus als opzichter-teekenaar le klasse voor den duur van den houw van de in het Raadsbesluit van 6 Juli 1914 bedoelde door de Gemeente te bouwen arbeiderswoningen A. W. van der Klis; in vasten dienst als opzichter-teekenaar le klasse, de tijde lijke opzichter-teekenaar A. J. J. Verspoor; als staal- baas de tijdelijke staalbaas J. Ham; met ingang van 1 September voor den tijd van een jaar tot onderbaas W. A. van der Gaast; tot schryvei de tijdelijke schrijvers A. H. J. Ritte, A. A. Geurst, G. Damstra en J. M. Thierry; in vasten dienst als con cierge van den Koninklijken Schouwburg, de tijdelijke Concierge aldaar B. J. Gielen; met ingang van 14 September, in vasten dienst als architect, de tijdelijke architect W. Greve; met ingang van 15 September als opzichter-teekenaar le klasse bij den bouw van de school aan de Hemster- huisstraat, de tijdelijke opzichter-teekenaar le klasse G. van Essen; met ingang van 1 October, in vasten dienst als zee-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 161