I 169 en Wouiug- sluisknecht, de baggerman P. Zondervan; als opzichter- teekenaar le klasse bjj den bouw van de hiervoren ge noemde arbeiderswoningen, M. Vrijenhoek en de tijde lijke opzichter-teekenaar le klasse W. B. H. Helmers, en met ingang van 1 November als opzichter-teekenaar 2e klasse bij dien bouw de tijdelijke opzichter-teekenaar 2e klasse J. Poot; met ingang van 1 November voor den tijd van een jaar tot opzichter-teekenaar le klasse de tijdelijke opzichter-teekenaar le klasse J. Jaarsveld; met ingang van 15 November, in vasten dienst als adjunct-directeur, de ingenieur-afdeelingchef P. Bak ker Schut; met ingang van 15 December, in vasten dienst als schrijver, de tijdelijke schrijver A. Ch. Th. Hoven; als bode, de opperlieden W. F. van Driel, J. Deunhouwer en de opperman-stoker B. W. Stemerding. Eervol ontslag werd verleend: met ingang van 1 Maart op verzoek aan den opzich ter-teekenaar le klasse bij den bouw eener school aan de van Beverninckstraat, R. Bijkerk; met ingang van 1 April op verzoek aan den opzichter- teekenaar 2e klasse bij de verbouwing van de Gemeente- bewaarschool aan de Koningstraat, W. Bakker; met ingang van 1 Juni op verzoek aan den teekenaar 2e klasse P. Senf; met ingang van 1 Juli wegens Imogen leeftijd en onder toekenning van pensioen aan den len machinist J. J. H. Poulus en den zeesluisknecht L. Oosterbaan, op verzoek aan den opzichter-teekenaar le klasse F. Zwanenburg; met ingang van 1 October wegens beƫindiging der werkzaamheden aan den opzichter le klasse voor den duur der werken ten behoeve der Volkshuisvesting L. Francke; met ingang van 20 October wegens beƫindiging der werkzaamheden aan den opzichter-teekenaar 2e klasse bij den bouw van een telefoongebouw aan de Marnix- straat, P. G. N. van Steenderen; met ingang van 1 December op verzoek aan den opzichter-teekenaar 2e klasse bij den bouw van arbei derswoningen, W. B. H. Helmers; overgegaan naar het Gemeentelijk Bouw-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 162