1 170 ieder ieder le 2e 2e 2e 2e 2e f 2000,— 1900,— 1740,— 1700,— 1500,— 1700,— 1500 1100,— 1000,— 850,— 800,— 750,— toezicht in verband met zijne benoeming tot adjunct- directeur van dien dienststak, de ingenieur E. Jacobs; met ingang van 15 December op verzoek aan den opzichter-teekenaar 2e klasse bij den bouw van een telephoongebouw aan de Marnixkade, J. C. Oldenburg; Overleden 10 Augustus 1915 de hoofdopzichter H. Aarsen. Het vaste personeel bij de Gemeentewerken bestond op 31 December 1915 uit: Een directeur personeele toelage een adjunct-directeur een personeele toelage een architect-afdeelingschef een architect een een adjunct-architect een ingenieur-afdeelingschef een een ingenieur een een hoofdopzichter-bureauchef vier hoofdopzichters, ieder zeven opzichters le klasse, ieder een opzichter le klasse en woning, berekend a f 100, twee opzichters le klasse, ieder twee zes drie een opzichter vier opzichters een opzichter negen en twintig opzichters-teekenaars le klasse, ieder twee opzichters-teekenaar. le klasse, ieder een opzichter-teekenaar le acht opzichters-teekenaar le acht opzichters-teekenaar le I 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 If 99 n f9 99 99 19 1 99 Jaarwedde 7000 1000,— 4700,— 4500,— 1000,— 4500,— 4000,— 2500,— 2000,— 4500, 3375,— 3000,— 2500,— 3200,— 2500,— 2000,— 1900,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 163