r 172 f 810,— 886,— - - 830,70 1068,— 774,80 650,— 1116,— 936 900,— 764,40 738,40 2300,— 910,— 730,— 949,— 900,90 890,50 842,40 936,— 803,40 698 950,— vijf onderbazen, ieder een onderbaas een onderbaas een twee staal bazen een staalbaas een en woning berekend a f' 80, een portier een concierge van den Schouwburg en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. zes boden, ieder een bode twee boden, ieder een hoofdopzichter-zeesluiswachter en woning, vuur en licht, berekend a f 200,—. een binnensluiswachter een en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een binnensluiswachter en woning, berekend a f 100, een zeesluisknecht een en woning, vuur en licht, berekend ti f 180,—. een zeesluisknecht drie le machinisten, ieder en w'oning, vuur en licht, berekend A f 180,—. een le machinist een le en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een le machinist. en woning, vuur en licht, berekend a f 180,-. een 2e machinist en vuur, berekend a f 50,—. 862,— 682,— 99 O ft 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 165