175 rapport van den geneesheer-directeur is gevoegd, opge nomen als Bijlage 18. Betreffende de andere ziekenhuizen, de wijkverple- gingen, enz., de krankzinnigengestichten en het gesticht voor minderjarige idioten, kan het volgende worden medegedeeld 138 1601 1739 1442 137 160 234 2627 2861 2316 282 263 34049 vrouwen 58914 ongeneesl. 14072 te zamen 107035 De genees- en heelkundige dienst in het ziekenhuis was op 1 Januari samengesteld als volgt: Dr. J. G. M. Mastboom voor inwendige ziekten; dr. M. Rutgers voor heelkunde: dr. H. F. P. Maasland voor gynaecologie; dr. H. J. Kuynders voor oogziekten; dr. P. J. Th. Dietz voor onderzoek en behandeling met Röntgenstralen; dr. C. J. E. Rujjsch voor keel-, neus- en oorziekten; dr. .1. Th. Peters voor inwendige ziekten dr. F. J. Roes voor bacteriologie, serologie en path, anatomie, die ook in 1915 is opgetreden als hulp- geneesheer ter assistentie van dr. Mastboom. Inwonende bulp-geneesheerendr. A. C. M. Beukers en dr. A. ld es. In het college van Regenten kwam in 1915 de volgende veranderingen De heer J. J. Duynstee, die van de oprichting van het ziekenhuis in het Bestuur zitting had, gevoelde zich Op 1 Januari 1915 waren in verpleging in 1915 opgenomen alzoo verpleegd in 1915 ontslagen als hersteld of verbeterd overleden op 31 Dec. 1915 bleven in verpleging Op 1 Januari 1915 waren in verpleging 39 ongenees lijke vrouwener werden in den loop des jaars 8 opge nomen, terwijl 6 overleden zijn en 1 de inrichting heeft verlaten, zoodat er op 31 December aanwezig waren 40. Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen 1°. Gast- en Ziekenhuizen, enz. Ziekenhuis van den IJ. Johannes de Deo. 96 1026 1122 874 145 103 Vrouw. Totaal. n r r Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 168