178 - Heelkunde Gynae- en drs. G. F. Guffroy en Nier- en blaasziekten Zenuw- en zielsziekten Mond- en landziekten Kinderziekten Maag- en ingewandziekten Huidziekten Ph. M. van der Haer. Oogheelkunde Neus-, keel- en oorziekten Verloskunde cologie De afdeelingen waren als volgt verdeeld: drs. P. J. de Vlieger en J. Exalto. Orthopaedic en Massage Hart- en longziekten Chirurgische tuberculose. Röntgen therapeutische be stralingen Uit het drie en twintigste jaarverslag der Vereeniging ’K-Gravenhaagxche Wijkverpleging” stippen wij aan. dat dr. A. G. H. Muller, die in Juni is overleden, gedurende zijne ziekte werd vervangen door dr. A. Carrière. Dr. Hendriks werd bereid gevonden om voortaan de behan deling van fondspatiënten op het spreekuur 2 maal per w'eek op zich te nemen; 337 patiënten werden op de polikliniek geholpen met 4131 consulten en nabehande lingen, terwijl 4737 kostelooze bezoeken in eigen woning aan 159 gezinnen werden gebracht. Voor de Gemeente werden op het dagelijksch spreek uur van dr. W. H. Teupken 4170 malen patiënten be handeld en door de zusters nabehandeld, terwijl 172 patiënten in eigen wroning werden verpleegd. Aan versterkende middelen werd voor de stads- patienten 7579 L. melk en daarenboven eieren, rijst en dr. K. S. Kuijnders. drs. J. A. van Hasselt en C. L. van Steeden. drs. G. van Houtum en I. H. Hanken. drs. P. A. Rosenstein en E. A. Keuchenius. F. J. Ninck Blok en J. D. A. Waiboer. drs. A. L. Prins en Cato M. v. d. Pijl. drs. J. de Groot en Roest Crollius. drs. G. J. Teljer en C. Goedhart. dr. G. H. van Dissel. dr. E. W. Goteling Vinnes. dr. H. Verploegh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 171