180 In het jaarverslag over 1915 van de „Wijkverpleging TicentKtraat" wordt medegedeeld, dat van 1 Januari tot 31 December 1293 patiënten wrerden ingeschreven en dat op de spreekuren vun dr. Tückerman en dr. Hankes Drielsma 7131 consulten werden gegeven. Door de zusters werd in het lokaal 10624 maal hulp verleend. Er werden 4714 bezoeken aan huis gebracht in 240 gezinnen en 3346 baden en 523 voet- en hand- baden verstrekt aan 90 patiënten De ontvangsten bedroegen f 3912,57* (waaronder eene aflossing eener obligatieleening ad f 499,50) en de uit gaven f 3412,60*, zoodat de rekening sloot met een voordeelig saldo van f 499,97. In 411 gevallen werd eerste hulp by ongelukken ver leend: in 35 gevallen kraamvrouwverpleging. In particuliere verpleging werd gedurende 275 dagen of nachten verpleegd. Door de Broeders van het gesticht „St. Joannes de Deo” op de Plaats no. 13 werden 73 zieken verpleegd in eigen woning, met 2054 nachtverplegingen en 37 verpleegdagen, terwijl nog 2270 maal hulp werd ver leend in de woningen van patiënten. Aan de polikliniek der Vereeniging voor Ziekenver pleging te Scheceningen werden 3069 consulten gegeven door de geneeskundigen en door de zusters werden 17745 bezoeken afgelegd in 1105 gezinnen. Het aantal verbanden, gelegd zoowel in het lokaal als bij de patiënten aan huis bedroeg 12654. Het aan tal behandelden door de zusters in het lokaal bedroeg 25533 en het aantal verstrekte baden 2488. 1918portiën eten werden verstrekt aan zwakken en herstellenden, bovendien werden uitgedeeld 3839’/a liter melk en De zusters van de St. Maria-stichting aan de Tous- saintkade zijn in 1915 gedurende 1048 etmalen in 20 gezinnen in dag-en nachtverpleging werkzaam geweest gedurende 348 dagen in 15 gezinnen in dagverpleging en gedurende 562 nachten in 33 gezinnen in nacht verpleging, terwijl door haar nog 90 bezoeken werden gebracht in 26 gezinnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 173