X 3 181 i Het Bestuur der Ziekenvereeniging „Pniel” (Z.-O. Buiten singel no. 76) berichtte ons, dat op de spreekuren der doktoren en der diaconessen aan stadspatiënten 15779 maal en aan fondspatiënten 2952 maal hulp is verleend. Door de diaconessen werden aan huis bezocht en ver- Blijkens het acht en twintigste jaarverslag der Ver- eeniging Diaconessenarbeid in Wijk VIII der Neder- duitsch-Hervormde Gemeente (November 19141915), werd in haar Wykgebouw Tollensstraat 99/103, als naar gewoonte door dr. A. A. Korteweg tweemaal ’s weeks een spreekuur gehouden. Deze spreekuren werden door 417 patiënten bezocht, terwijl 3885 consulten zijn ge geven. Buiten de spreekuren werd in het Wijkgebouw 7945 maal en aan huiszittenden 13975 maal bijstand verleend, terwijl 1312 baden werden verstrekt. Op de spreekuren van dr. Fleischer voor armlastige patiënten der Gemeente werden 13053 consulten gegeven. Gedurende de wintermaanden werden in de lighal van het Wijkgebouw 15 kinderen verzorgd. 438 liter karnemelk. Verder werden 2378 verplegings- artikelen in bruikleen afgestaan en 3243 boeken uit geleend. Op 1 Januari 1915 waren in dag verpleging 4 jongens en 6 meisjes. Gedurende het jaar werden opgenomen 7 jongens en 11 meisjes, terwijl 5 jongens en 13 meisjes vertrokken. Op 31 December waren nog aanwezig 6 jongens en 4 meisjes. Het bestuur der Vereeniging Diaconessenarbeid in Wijk III (Zuid-Binnensingel no. 10) deelde ons mede, dat de wijkzusters in 838 gezinnen 8107 bezoeken brachten, 5008 maal hulp verleenden in de woningen en 1585 maal in het Wijkgebouw. Op de spreekuren der geneesheeren werden 14691 consulten gegeven. Voorts werden 473 baden verstrekt en 10323liters melk, 1228 eieren en 1153 porties eten en kruideniers waren uitgedeeld. 22 zwakke kinderen werden van 15 Juni tot einde Augustus in de gelegenheid gesteld te Scheveningen aan het strand nieuwe krachten te verzamelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 174