182 - Het aantal lijders, aanwezig op 1 Januari 1915 in de ziekeninrichting nHet Roode Kruis” aan de Jan van Nassaustraat, bedroeg 11, n.l. 8 mannen en 3 vrouwen. Gedurende het jaar 1915 werden in verpleging opge nomen 130 mannen en 211 vrouwen, totaal 341 patiënten. Ontslagen werden 116 mannen en 204 vrouwen, terwijl 10 mannen en 5 vrouwen in de inrichting zijn overleden. Op 31 December w aren derhalve nog aanwezig 12 mannen en 5 vrouwen, te zamen 17 patiënten. pleegd: stadspatiënten 6951 maal en fondspatiënten 3901 maal. De eerste hulp bij ongelukken wTerd verleend aan 176 personen. Er werden 206 baden verstrekt. Aan stadspatienten werden o. in. verstrekt 11857 liters melk, 750 porties soep, 300 porties havermout en 133 eieren en aan fondspatiënten: 6960 liters melk, 372 liters karnemelk, 556 porties soep, 527 porties havermout, 152 porties warm voedsel en 408 eieren. In dagverpleging waren aangenomen:33stadspatiënten met 1970 verpleegdagen en 17 fondspatiënten met 1937 verpleegdagen. Uit het verslag over 1915 van de s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose blijkt, dat van 1 Januari tot 31 December 1915 zijn ingeschreven 180 mannen, 267 vrouwen en 279 kinderen, totaal 726 patiënten. Hiervan zijn in observatie genomen 361 patiënten, n.l. 110 mannen, 152 vrouwen en 99 kinderen. Op 1 Januari 1916 waren in observatie 1163 patiënten in 1075 gezinnen. Ontsmet werden 69 woningen of ge deelten van woningen, 117 ledikanten met beddengoed en kleederen en 109 ligstoelen. Het sputum werd onder zocht van 246 patiënten, waarvan 70 met positief en 176 met negatief resultaat. In verband met den oorlogstoestand moesten de lig- hallen in Augustus 1914 worden geslotende heropening had plaats in Mei 1915. Van Mei tot December 1915 werden in de lighallen opgenomen 33 mannen en 46 vrouwen; 20 mannen en 30 vrouwen zijn gedurende dit tijdvak vertrokken, zoodatop31 December aanw'ezig waren 29 patiënten, n.l. 13 mannen en 16 vrouw'en. Het aantal verpleegdagen bedroeg voor de mannen 2643

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 175