I 184 2°. Krankzinnigengestichten. I» voor rekening van het Rijk: voor rekening van andere gemeenten: Ingevolge de overeenkomsten van 22/25 Maart 1901 en 30 April 1915, krachtens Raadsbesluiten van 12 Maart Ingevolge de overeenkomsten van 22/25 Maart 1901 en 30 April 1915 met Regenten van het Krankzinnigen gesticht „Oud-Rosenburg” te Loosduinen gesloten, krach tens Raadsbesluiten van 12 Maart 1901 en 19 April 1915 zijn ingevolge art. 14 der wet van 27 April 1884, Stbl. no. 96, in dat gesticht in bewaring gesteld: eene verbeterde salariëering tot stand van de transporten, uitgaande van de Gemeente. Er werden dit jaar 360 baden gebruikt, tegen 349 in het vorige jaar. Het boekjaar 1915 sloot in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van f2571,40. Totaal. 20 Totaal. 6 Totaal. 86 Mannen. 4 Mannen. 62 Mannen. 41 Totaal. 5 Totaal. 117 Mannen. 4 Vrouwen. 1 Vrouwen. Vrouwen. Vrouwen. 45 Vrouwen. 2 voor eigen rekening: Mannen. 13 Van deze in bewaring gestelde personen werden op genomen voor rekening der gemeente:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 177