I fel 16 Vaste commissie Gemeentefinanciën Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd de Burgemeester, Voorzitter, Mr. J. jE. A. Lisman, Mr. S. Franzie Berenstein, W. Dkees, Mr. J. Ankerman, Mr. A. C. Crena de Jongh en Mr. H. J. Nieboer. Samenstelling der ('ommissiën: Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verorderingen, betreffende de huishouding der gemeente: Mr. J. yE. A. Lisman, Voorzitter, Mr. G. C. J. Varen kamp, F. W. N. Hugenholz, Mr. J. Ankerman en W. A. T. de Meester. de Wethouder Mr. P. Droogleever Fortuyn: de af deelingen Financiën (incl. Rijks-en Gemeente belastingen) en Verificatie. de Wethouder Mr. J. D. Verbroek: de afdeeling Onderwijs. de Wethouder H. de Wilde: de afdeelingen Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, Algemeene Begraafplaats, Rei nigingsdienst, Bank van Leening, Gemeente-apotheek, Pensioenen, Arbeidsbeurs, Werkliedenreglement, Ambte narenreglement, Werkloozenverzekeringen, Openbare Gezondheid en Gemeenteziekenhuis. de Wethouder J. Jurriaan Kok de afdeelingen Plaat selijke Werken en Eigendommen I en II en de Visschers- haven. I 1 Vaste commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen: j. Jurriaan Kok, Voorzitter, Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt, J. J. L. Bourdrez, J. A. Sillevis L.Wzn. en Mr. Dr H. J. Romeijn. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentefahrieken voor gas en electriciteit: J. 0. Jansen, Voorzitter, J. J. Verburg, L. Hoejenbos, Prof. C. L. van der Bilt en J. W. Albarda. van bijstand in het beheer der Mr. P. Droogleever Fortuyn, I 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 17