17 H. DE Voorzitter, D. A. J. Kessler, Mr. J. 2E. A. Lisman, Mr. A. C. Crena de Jongh, L. Hoejenbos, Dr. W. W. van der Meulen en Mr. Dr. H. J. Romeyn. Vaste commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteonderwijs: Mr. J. D. Verbroek, Voorzitter, S. Vas Dias, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, M. M. Couvée Jr., W. Drees, C. D. Wesseling en Prof. C. L. van der Bilt. Vaste commissie van bijstand in het beheer der Bank van Leening: H. de Wilde, Voorzitter, L. Hoejenbos, Vaste commissie van bijstand in het beheer der Duin waterleiding: J. C. Jansen, Voorzitter, W. P. G. Hels- DINGEN, J. J. VERBURG, W. A. T. DE MEESTER en J. J. L. Bourdrez. Commissie van het Burgerlijk Armbestuur: Wilde, Voorzitter, A. Hoogenraad, Mr. J. Ai. A. Lis man, L. Hoejenbos en W. A. T. de Meester. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Pensioenen: H. de Wilde, Voorzitter, S. Vas Dias, A. Harms, Mr. S. Franzie Berenstein en Mr. A. M. de Groot. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de VisschershavenJ Jurriaan Kok, Voorzitter, A. Hoogen raad, J. C. Streng, J. J. Verburg en L. Buurman. Vaste commissie van bijstand in het beheer van het Openbaar Slachthuis: J. C. Jansen, Voorzitter, S. Vas Dias, J. C. Streng, H. Koppel Jr. en C. D. Wesseling. Vaste commissie van bijstand in het beheer van den Gemeentelijken Reinigingsdienst: H. de Wilde, Voor zitter, D. A. J. Kessler, M. M. Couvée Jr., J. A. Sillevis L.Wzn. en A. Harms. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de GemeentetelephoonJ. C. Jansen, Voorzitter, Prof. C. L. van der Bilt, H. Koppel Jr., M. M. Couvée Jr. en Mr. H. J. Nieboer. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 18