4 197 X. Een schrijver XL Gezondheidscommissie. in dienst: Twee keurmeesters van de visch, ieder Een keurmeester Een - 1400,— - 1400,— - 1300 z f 1050 - 950,— - 900,-— - 850,— Voor de keuring van de visch waren op 1 Januari 1916 - 600,— f 5500,— - 4500,— - 4250,— - 4000 - 1100 directeur assistent keurmeester keurmeester-laborant (met genot van vrije woning, berekend op fl 10). adj unct-keurmeester Als no. 36 is onder de bijlagen van dit verslag opge nomen het Verslag van de bevindingen en handelingen van de Gezondheidscommissie voor deze gemeente. Twee adjunct-keurmeesters, ieder Een bediende. - 1000 - 900,— - 850,— - 950 - 859,20 - 850,— - 800,— - 1500,— - 932,— - 650,— - 600,— Twee Een verpleger Een chauffeur-werkmeester Een chauffeur Een boekhouder 2e klasse Een tweede-klerk ^r, n Gemeentelijke Geneeskundige dienst. Een uitvoerig verslag van dezen dienst treft men aan onder no. 18a van de bijlagen. Op 1 Januari 1916 bestond het personeel uit: Een directeur Drie controleerende geneeskundigen, ieder Zes behandelende Twee Een chef-verpleger (tevens conciergevrije woning, vuur en licht). Drie verplegers, ieder 1 Jaarwedde, f 5000,— Jaarwedde, f 1000,— Jaarwedde. 7Ï n r r n n r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 190