9 198 Mannenbaden i 1914. 3455 7299 984 3237 14975 XII. Badinrichtingen. Het verslag van de Commissie van toezicht op het Gemeentelijk schoolkinderenbad en dat van de Vereeniging „Volksbod” is onder de bijlagen opgenomen, respectie velijk genummerd 38 en 38a. Ie klasse 2e Vrouwenbaden: le klasse 2e Totaal .17842 Van het waschhuis maakten 253 vrouwen voor een groot deel Belgische vluchtelingen gedurende 819 uren gebruik; de droogrekken werden gedurende 2569 uren benut, tegen respectievelijk 10, 64 en 2675 in 1914. Het Bestuur van de s-Gravenhaagsche B'axch- en Bad inrichting aan de Riviervischmarkt 15 (achter de Groote Kerk) deelde mede, dat in het afgeloopen jaar ruim 2800 baden meer genomen werden dan in 1914. Van het Badhuis werd het volgend gebruik gemaakt 1915. 3544 9377 1173 3748 In het verslag van de ’s-Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting aan de Mauritskade, o.m. het volgende vermeld Van 1 Januari31 December 1915 werden genomen 97072 baden in de zwembassins, waarvan 74668 door heeren en 22404 door dames; 35052 kuipbaden, waarvan 23156 door heeren en 11896 door dames; 1408 douchebaden, waarvan 1189 door heeren en 219 door dames; 2019 stoombaden, waarvan 1889 door heeren en 130 door dames; 106 zwavelbaden, waarvan 80 door heeren en 26 door dames. Totaal 135657 baden tegen 124632 baden in 1914. De opbrengst was in 1915 f 49.308,60 tegen f41.481,29 in 1914. Aan duinwater werd verbruikt voor een bedrag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 191