199 HOOFDSTUK VI6. a. Van den Directeur-Generaal van Maatschappij Zeebad Scheveningen ontvingen wij omtrent de baden de volgende mededeelingen Het aantal buitenbaden in 1915 genomen bedroeg 67697 tegen 61227 in 1914, alzoo 6470 meer. Het getal binnenbaden bedroeg 10839 tegen 4887 in 1914, dus 5952 meer. f 141,20. Aan steenkolen werden verbruikt 521268 K.G. Schotsche en Engelsche kolen, tot een bedrag van f 10.707,87® tegen 372311 K.G. Schotsche kolen en 312 H.L. bries tot een bedrag van f 4.463,12 in 1914. De kosten van exploitatie bedroegen f 23. 82,52 tegen f 22.800,72 in 1914. Ter verdeeling bleef over een winst van f 14.893,97®, waarvan aan aandeelhouders 4% van f160.000,of f 6.400,werd uitgekeerd. Gemeentepolitie. Het personeel der politie bestond op 31 December 1915 uit: Een hoofdcommissaris Een commissaris Een Twee commissarissen, ieder Vijf hoofdinspecteurs, ieder Vijf inspecteurs 1ste klasse, ieder Zeven inspecteurs 1ste klasse, ieder Een inspecteur 1ste klasse Negen inspecteurs 2de klasse, ieder Een inspecteur 2de klasse Achttien inspecteurs 3de klasse, ieder. Vijf inspecteurs 3de klasse, ieder Een adspirant-inspecteur Voor den Politiedienst. - 3800,— - 3500,— - 3250,— - 2900,— - 2300,-1 - 2200,— - 2100.— - 1800,— - 1700,—S - 1400,— - 1300,- P - 1100,— SS =3 «to- R» n i n r> Jaarwedde, f 5000,— Onder wie 2 bovendien een toelage van f 100,’sjaars. 2) e n 2 B - 100,— 1 - 100,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 192